23.05.2022 - 27.05.2022
Typ akce: Ostatní

Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci se Správou Národního parku Thayatal připravily v termínu 23.5.-27.5.2022 výukový a poznávací týden pro školy zaměřený na přírodní hodnoty obou národních parků. Celkem je připraveno 45 aktivit, jejich program je sestaven tak, aby se žáci dozvěděli zážitkovou formou o přírodě národních parků, jejím vývoji a ochraně. Zároveň je možné si zvolit i možnost výkladu v německém jazyce.

Týden plný výukových programů nebo exkurzí, bude probíhat jak v terénu, tak v několika vybraných městech. Naše lektory můžete potkat ve Znojmě (prostory Jihomoravského muzea), v Moravském Krumlově (Sportovní areál u řeky Rokytné) nebo ve Vranově nad Dyjí (fotbalové hřiště). Celkem jsme připravili 32 výukových programů v délce 45 minut. Je možné vybírat z 5ti témat, které souvisí s biotopy národních parků nebo s péčí o jeho území.

Kromě výukových programů je připraveno i 13 terénních exkurzí v doprovodu strážce národního parku nebo certifikovaného průvodce. Trasy zaměřené přírodovědně nebo na historii území prochází různé oblasti národního parku. Exkurze inspirované novou publikací Kudy do Podyjí, kterou vydala Správa v loňském roce, budou probíhat v okolí Popic (1. K vyhlídce Charlese Sealsfielda, délka 5 km), Znojma (2. Na konci dyjského údolí, délka 8,5 km), Vranova nad Dyjí (3. Vranovský okruh, délka 6,5 km) nebo Čížova (4. Hardeggský okruh, 4,5 nebo 11 km). Začátky exkurzí jsou navázány na hromadnou autobusovou dopravu.

Na každou akci je nutné se přihlásit, na stránkách www.nppodyji.cz. Přihlášení na jednotlivé akce probíhá on-line do 16. 5. 2022. Přihlašovací formulář, s aktuálně dostupnými termíny pro rezervaci, je zde: https://docs.google.com/forms/d/1Im1jyh-7TP1qCOQpq5MzGKNHeWjjCs14jzArPzTmR4M/edit

Podrobnosti k jednotlivým akcím (kontakt na lektora, místo srazu a další organizační detaily) budou zaslány přihlášeným školám minimálně týden před konáním akce. V případě nepříznivého počasí jsou připraveny náhradní prostory pro konání akce.

Účast na akcích je zdarma, akce je připravena v rámci projektu ATCZ252, nATCZwork.