Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

421 534,45 €

Číslo projektu:

ATCZ256

Zkratka:

VReduNet

Vedoucí partner:

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Lenka Chrobočková (ekonom@jvtp.cz)

Partneři projektu:

  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Education Group GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících subjektů v programovacím území zabývající se aktuálním trendem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a připraveností vzdělávacího systému tyto nové technologie absorbovat do svých vzdělávacích programů a tím rozvíjet potřebné kompetence budoucích i současných zaměstnanců.

Nejnovější události

22.06.2021
Jihočeský vědeckotechnický park Vás zve na diskuzi u kulatého stolu, kde společně probereme zajímavosti ze světa virtuální a rozšířené reality ve vazbě na výrobu a průmysl, zdravotnictví, sociální práci, volný čas a cestovní ruch. Akce se uskuteční 22. 6. 2021 od 14 hod v budově Jihočeského vědeckotechnického parku na adrese Lipová 9 v Českých Budějovicích. Těšíme se na společné inspirativní setkání.
Typ akce: Kulatý stůl
01.06.2021
Webinář s odborníky na téma virtuální realita v oblasti školení
Typ akce: Seminář
05.02.2021
Úvodní kick-off meeting všech projektových partnerů projektu VReduNet.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

V rámci vytvořené přeshraniční sítě bude docházet k propojování nad společným tématem AR/VR, ke sdílení a výměně zkušeností, společnému vzdělávání ve sdílené infrastruktuře, vyhledávání synergií mezi projekty, k identifikaci potenciálů k rozvoji další spolupráce, k realizaci pokračujících projektů.

Výstupy projektu

  • Vytvoření přeshraniční sítě AR/VR
  • Souhrnná analýza
  • Pilotní testování vytvořeného vzdělávacího programu včetně vybudování potřebné infrastruktury v JVTP tzv. virtuální laboratoře.