Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

421 534,45 €

Číslo projektu:

ATCZ256

Zkratka:

VReduNet

Vedoucí partner:

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Lenka Chrobočková (ekonom@jvtp.cz)

Partneři projektu:

  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Education Group GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících subjektů v programovacím území zabývající se aktuálním trendem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a připraveností vzdělávacího systému tyto nové technologie absorbovat do svých vzdělávacích programů a tím rozvíjet potřebné kompetence budoucích i současných zaměstnanců.

Nejnovější události

09.11.2021
První osobní setkání projektového týmu VReduNet na workshopu, který se soustředil na zpracování analytické části projektu.
Typ akce: Workshop
06.07.2021
6. července uspořádal IT klastr se společností Education Group GmbH první rakouský kulatý stůl s názvem „Do nových světů!“ V rámci projektu VReduNet. Pomocí různých rakouských příkladů aplikací byly s 35 účastníky diskutovány výhody VR / AR.
Typ akce: Kulatý stůl
22.06.2021
V Jihočeském vědeckotechnickém parku proběhla velmi zajímavá událost - soubor několika panelových diskuzí k tématu virtuální a rozšířená realita.
Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

V rámci vytvořené přeshraniční sítě bude docházet k propojování nad společným tématem AR/VR, ke sdílení a výměně zkušeností, společnému vzdělávání ve sdílené infrastruktuře, vyhledávání synergií mezi projekty, k identifikaci potenciálů k rozvoji další spolupráce, k realizaci pokračujících projektů.

Výstupy projektu

  • Vytvoření přeshraniční sítě AR/VR
  • Souhrnná analýza
  • Pilotní testování vytvořeného vzdělávacího programu včetně vybudování potřebné infrastruktury v JVTP tzv. virtuální laboratoře.