Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

139 503,75 €

Číslo projektu:

ATCZ262

Zkratka:

S3 Couple Net

Vedoucí partner:

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jan Jareš (jares@jvtp.cz)

Partneři projektu:

  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu je na základě podrobné komparativní analýzy S3 strategií v Jihočeském kraji a Horním Rakousku aktivizace efektivní přeshraniční sítě klíčových aktérů, která připraví soubor opatření pro rozvoj spolupráce v oblastech klíčových pro dané regiony.

Nejnovější události

08.12.2021
Regionální strategie inteligentní specializace (dále jen RIS3) hrají důležitou roli v národních i regionálních inovačních systémech. Určují totiž priority, které umožňují co nejjefektivněji budovat konkurenční výhody v souladu s ekonomickými podmínkami a zaměřením výzkumu a vývoje v daném území. S3 Couple Net (dále S3CN) je nový přeshraniční projekt dvou klíčových aktérů, Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH a Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. zaměřený na hledání potenciálu spolupráce v rámci obou regionálních strategií chytré specializace.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Realizace projektu přinese následující vzájemně provázané výsledky. Na základě komparativní analýzy S3 strategií a rešerše nabídky VaVaI služeb a infrastruktury bude ustanovena formální přeshraniční síť aktérů obou inovačních systémů, definován soubor záměrů s přeshraničním potenciálem pro nadcházející programové období programu INTERREG a současně dojde k vytvoření návrhu pro synchronizaci stávajících regionálních podpůrných schémat pro přeshraniční využití (např. inovační vouchery, start-upové soutěže, apod.). 

Výstupy projektu

  • Soubor abstraktů S3 strategií
  • Komparativní analýza
  • Katalog nabídky služeb VaVaI pro MSP