Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

139 503,75 €

Číslo projektu:

ATCZ262

Zkratka:

S3 Couple Net

Vedoucí partner:

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Lenka Chrobočková (ekonom@jvtp.cz)

Partneři projektu:

  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu je na základě podrobné komparativní analýzy S3 strategií v Jihočeském kraji a Horním Rakousku aktivizace efektivní přeshraniční sítě klíčových aktérů, která připraví soubor opatření pro rozvoj spolupráce v oblastech klíčových pro dané regiony.

Podrobnější informace

Realizace projektu přinese následující vzájemně provázané výsledky. Na základě komparativní analýzy S3 strategií a rešerše nabídky VaVaI služeb a infrastruktury bude ustanovena formální přeshraniční síť aktérů obou inovačních systémů, definován soubor záměrů s přeshraničním potenciálem pro nadcházející programové období programu INTERREG a současně dojde k vytvoření návrhu pro synchronizaci stávajících regionálních podpůrných schémat pro přeshraniční využití (např. inovační vouchery, start-upové soutěže, apod.). 

Výstupy projektu

  • Soubor abstraktů S3 strategií
  • Komparativní analýza
  • Katalog nabídky služeb VaVaI pro MSP