Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

139 503,75 €

Číslo projektu:

ATCZ262

Zkratka:

S3 Couple Net

Vedoucí partner:

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jan Jareš (jares@jvtp.cz)

Partneři projektu:

  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu je na základě podrobné komparativní analýzy S3 strategií v Jihočeském kraji a Horním Rakousku aktivizace efektivní přeshraniční sítě klíčových aktérů, která připraví soubor opatření pro rozvoj spolupráce v oblastech klíčových pro dané regiony.

Nejnovější události

12.10.2022
V úterý 20. září 2022 se v rakouském Linci uskutečnil přeshraniční workshop zaměřený na spolupráci Jihočeského kraje a Horního Rakouska v oblasti podpory start-upů. Jednalo se současně o návaznou akci k finále "Přeshraniční soutěže nápadů a start-upů“, která se konala o den dříve.
Typ akce: Tisková zpráva
29.08.2022
V pondělí 19. září 2022 se v rakouském Linzi uskuteční slavnostní finále soutěže start-upů a podnikatelských nápadů s názvem "Cross-border Idea & Start-up Contest" organizované za podpory zemské vlády Horního Rakouska a Jihočeského kraje.
Typ akce: Workshop
01.08.2022
Na konci června se v Linci uskutečnil první přeshraniční workshop pořádaný v rámci projektu S3 Couple Net. Zúčastnilo se ho téměř dvacet zástupců hornorakouských a jihočeských institucí, kterým byly kromě prvních analytických výstupů ze srovnávací analýzy strategií S3 obou regionů představeny možnosti nového programového období Interreg, aktuální názory na megatrendy, cíle udržitelného rozvoje a inteligentní specializaci.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Realizace projektu přinese následující vzájemně provázané výsledky. Na základě komparativní analýzy S3 strategií a rešerše nabídky VaVaI služeb a infrastruktury bude ustanovena formální přeshraniční síť aktérů obou inovačních systémů, definován soubor záměrů s přeshraničním potenciálem pro nadcházející programové období programu INTERREG a současně dojde k vytvoření návrhu pro synchronizaci stávajících regionálních podpůrných schémat pro přeshraniční využití (např. inovační vouchery, start-upové soutěže, apod.). 

Výstupy projektu

  • Soubor abstraktů S3 strategií
  • Komparativní analýza
  • Katalog nabídky služeb VaVaI pro MSP