17.05.2022
Typ akce: Workshop

Regionální strategie inteligentní specializace (RIS3) hrají důležitou roli v národních a regionálních inovačních systémech. Určují priority, které umožňují co nejefektivněji budovat konkurenční výhody v souladu s ekonomickými podmínkami a zaměřením výzkumu a vývoje v daném území. Přeshraniční iniciativa nazvaná S3 Couple Net vyzývá aktéry z obou stran hranice ke spolupráci na tématech identifikovaných v regionálních strategiích inteligentní specializace.

Společný workshop pořádá 22. června v Linci rakouský partner Business Upper Austria OÖ a zve na něj účastníky zastupující strategické veřejné instituce a agentury, které buď definují, nebo se přímo či nepřímo podílejí na aktivitách zaměřených na rozvoj inovačního podnikání v obou regionech.

Hlavním motivem setkání budou zejména závěry nedávno zpracované studie, která porovnávala oba strategické dokumenty, regionální inovační strategii Jihočeského kraje a hornorakouskou obdobu #upperVISION2030.

"Ze zpracované srovnávací analýzy vyplývá, že existuje předpoklad pro efektivní spolupráci a společné naplňování cílů strategií S3 v některých oblastech. Prostor pro spolupráci je jak na strategické úrovni, tedy při tvorbě, aktualizaci a monitorování průběhu krajských strategií, tak v oblasti implementace jejich obsahu," říká Miroslav Kotoun, RIS3 manažer Jihočeského kraje, a dodává: "V rámci RIS3 je možné spolupracovat na úrovni krajů: "jednoznačně vidíme potenciál v oblasti řešení společenských výzev a globálních megatrendů nebo v podpoře podnikatelských inovací v přeshraničním rozměru."

Svědčí o tom nedávné založení několika kooperačních sítí v oblasti virtuální reality a umělé inteligence nebo například připravovaná přeshraniční soutěž start-upů IDEA & START-UP Contest 2022, jejíž finále se uskuteční 19. září 2022 rovněž v Linci.

Cílem projektu S3 Couple Net je nejen porovnat RIS3 strategie, ale také vytvořit funkční síť klíčových aktérů a dalších partnerů, aby bylo možné rychle reagovat na případné další výzvy spolupráce. Vedoucím partnerem projektu, který probíhá od září 2021 a končí za 16 měsíců v prosinci 2022, je Jihočeský vědeckotechnický park.