30.03.2022
Typ akce: Tisková zpráva

Jednou z důležitých aktivit projektu S3 Couple Net je mapování institucí, které poskytují služby v oblasti vědy, výzkumu a inovací. V rámci tohoto vyhledávání bylo osloveno všech 11 oficiálně registrovaných vědecko-výzkumných institucí v Jihočeském kraji, na hornorakouské straně byl při jejich výběru zvolen širší přístup, zahrnující např. klastry, které jsou významným reprezentantem místního inovačního systému.

Profilování jednotlivých institucí má totožnou strukturu a cílem prezentace je poskytnout základní informace o organizaci, stručnou analýzu její infrastruktury a příklady dobré praxe ve spolupráci se soukromou či veřejnou sférou. Tento katalog není uzavřený a v průběhu síťových aktivit projektu S3 Couple Net bude dále rozšiřován o další subjekty.

Další informace o katalogu