Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.02.2021 - 31.12.2021

Alokované prostředky EFRR:

87 454,54 €

Číslo projektu:

ATCZ268

Zkratka:

Euregionale Strategie AT-CZ 2021+

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek (pavel.hlozek@silvanortica.com)

Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
  • Sdružení obcí Vysočiny
  • NÖ.Regional.GmbH
  • Regionalmanagement Oberösterreich GmbH

O projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je další rozvoj/posílení sítě regionálních partnerů za účelem podpory a rozvoje mikroregionální přeshraniční spolupráce v novém programovém období 2021-2027. V této souvislosti dojde ke zpracování Strategie FMP pro období 2021-2027 v česko-rakouském příhraničí a k přípravě podkladů pro nastavení a realizaci nového FMP. Zpracování Strategie FMP 2021+ je výchozím předpokladem pro další fungování FMP v nadcházejícím programovém období a pro podání žádosti na nový FMP do budoucího programu přeshraniční spolupráce.

Podrobnější informace

Strategie FMP 2021+ se bude zabývat provedením socio-ekonomické analýzy programového území a návrhem témat pro příští FMP, které budou mít největší přidanou hodnotu pro rozvoj příhraničního území. V rámci strategie bude zpracován akční plán FMP, cíle a návrhy tematických oblastí včetně finančního rámce, a to se zohledněním základních podmínek pro FMP na česko-rakouské hranici v programovém období 2021-2027. 

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude posílení/rozvoj sítě partnerů, především s ohledem na další fungování FMP, a podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí. Možnosti nastavení nového FMP budou definovány ve Strategii FMP 2021+, která bude v rámci projektu zpracována externím dodavatelem na základě výběrového řízení. Dokumentace k výběrovému řízení stanoví rámec metodického postupu pro zpracování strategie, který vypracují společně partneři projektu. Publicitní opatření budou spočívat ve zveřejnění strategie na webových stránkách partnerů a iBoxu programu INTERREG. Na všech těchto výstupech budou dodržena pravidla publicity programu INTERREG V-A AT-CZ (workshopy, pozvánky, zápisy, dotazníky apod.).