01.02.2022
Typ akce: Ostatní

Dne 31.1.2022 převzala Jihočeská Silva Nortica jako Lead-partner projektu ATCZ268 Euroregionální strategie AT-CZ 2021+ od zpracovatele Východočeská rozvojová s.r.o. finální text Strategie Fondu malých projektů pro Program INTERREG 2021-2027.

V rámci strategie byla zpracována socio-ekonomická analýza česko-rakouského příhraničního regionu, proběhlo dotazníkové šetření, regionální workshopy a vypořádání závěrečných připomínek. Do její tvorby byli zapojeni i regionální aktéři (krajské úřady, města a obce, školy, spolky).

Finální text strategie je zveřejněn zde v příloze.