Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2022 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

132 801,29 €

Číslo projektu:

ATCZ292

Zkratka:

SESSAD

Vedoucí partner:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Martin Komenda

Partneři projektu:

  • Software Competence Center Hagenberg GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky pro rozvoj spolupráce přeshraničních vývojových týmů, které se zabývají návrhem a vývojem vědeckých softwarových řešení v akademickém a neziskovém sektoru, specificky v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky.

Nejnovější události

01.06.2022 - 02.06.2022
Workshop I proběhl 1.-2. června v Brně na půdě Masarykovy univerzity.
Typ akce: Workshop
06.05.2022 - 06.05.2022
6.května 2022 proběhl online kick-off meeting, na kterém se členové týmu seznámili a dohodli na dalších projektových krocích a akcích projektu.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Hlavním cílem je vytvořit metodiku pro rozvoj spolupráce přeshraničních vývojových týmů, které se zabývají návrhem a vývojem vědeckých softwarových řešení v akademickém a neziskovém prostoru, specificky v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky. Metodika umožní vývojovým týmům rychlý rozvoj meziregionální spolupráce a stane se podkladem pro kooperaci v rámci česko-rakouské sítě vývojových institucí. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců a institucí na úrovni zapojených regionů se zřetelným národním a mezinárodním přesahem a podpoře spolupráce v unikátní oblasti vývoje webových prezentací a aplikací pro specifické potřeby lékařských fakult a simulačních center.

Výstupy projektu

  • Souhrnný popis životního cyklu návrhu a vývoje softwarových aplikací zohledňující dílčí výstupy projektu (workshopy a výměny zaměstnanců obou partnerských pracovišť)
  • Založení přeshraniční sítě institucí poskytujících vývojové služby v oblasti vědy a vzdělávání