02.11.2022 - 03.11.2022
Typ akce: Konference

Ve dnech 2.–3. listopadu 2022 se konala konference MEFANET (MEdical FAculties NETwork), kde se aktivně zapojily oba partnerské týmy. Rakouský partner projektu Software Competence Center Hagenberg (SCCH) představil v jednom z příspěvků záměr a dosavadní výstupy projektu SESSAD.

Na konferenci MEFANET byl projekt SESSAD představen rakouským partnerem projektu, zmínil jeho hlavní cíle a dosavadní výstupy. Ukázal i návrh sběru dat pro tvorbu metodiky, která má být hlavním výstupem projektu, a která do budoucna umožní vývojovým týmům rychlý rozvoj meziregionální spolupráce a stane se podkladem pro kooperaci v rámci česko-rakouské sítě vývojových institucí.