03.11.2022 - 04.11.2022
Typ akce: Školení

Na stínovaní v Brně, které proběhlo ve dnech 3.–4. listopadu 2022, byl diskutován současný stav projektu, představen projekt SIMUportfolio a v neposlední řadě byla navržena struktura formuláře pro sběr zpětných vazeb, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření metodiky při návrhu a vývoji software v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky.

Na brněnském stínování byly týmem webstudio Institutu biostatistiky a analýz LF MU představeny možnosti pro sběr dat, které budou využity při sběru strukturovaných zpětných vazeb od účastníků zapojených do projektu SESSAD. Po diskuzi se partneři shodli nad využitím online formuláře (Google Forms) a byla navržena také jeho předběžná struktura.

V navazující diskuzi byla pozornost soustředěna na možné rozšíření spolupráce do budoucna a představen byl projekt SIMUportfolio jakožto nástroj pro zjednodušení a zefektivnění výuky na LF MU v podobě mapování kurikula či podpory moderních metod hodnocení studentů (Objective Structured Clinical Examination, Readiness Assurance Test).

 

Galerie