01.06.2022 - 02.06.2022
Typ akce: Workshop

Workshop I proběhl 1.-2. června v Brně na půdě Masarykovy univerzity.

Hlavním cílem Workshopu I, který proběhl v sídle vedoucího partnera projektu, bylo seznámení konkrétních projektových pracovníků s úkoly a odpovědnostmi během realizace projektu, navázání vzájemných kontaktů stejně pracovné orientovaných zaměstnanců a týmů (vývojová pracovníci, grafici, analytici, testeři) a první aktivity strukturovaného sdílení informací, znalostí a zkušeností.