10.10.2022
Typ akce: Seminář

Vážené dámy a pánové,

srdečně vás zveme na síťovací semináře v rámci přeshraničního projektu CSR-NET.

Cílem projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace společensko-odpovědných principů (CSR).

Hlavní důraz je kladen na praktickou využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe ve 4 hlavních pilířích CSR (ekonomický, sociální, environmentální a regionální), které se již osvědčily ve veřejné správě v česko-rakouském příhraničí.

Sociální a ekonomický pilíř:

Semináře 20. října 2022 v Českých Budějovicích a 15. listopadu 2022 v Brně se zaměřují konkrétně na sociální a ekonomický pilíř CSR. 

Regionální a enviromentální pilíř:

Další dva semináře se budou konat 10. listopadu 2022 v Hornu a 22. listopadu v Pregartenu se zaměřením na regionální a enviromentální pilíře. 

Účast na semináři je zdarma, akce bude tlumočena do německého a českého jazyka.

Těšíme se na Vaši účast.