Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

8 991 328,08 €

Číslo projektu:

ATCZ49

Zkratka:

FMP/KPF AT-CZ 2014-2020

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek (pavel.hlozek@silvanortica.com)

Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
  • Sdružení obcí Vysočiny
  • NÖ.Regional.GmbH
  • Regionalmanagement Oberösterreich GmbH

O projektu:

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera.

Nejnovější události

23.10.2020
Sdružení Jihočeská Silva Nortica - Správce FMP v Jihočeském kraji, informuje o uzávěrce 11. výzvy FMP dne 15.2. 2021 ve 14:00 hodin.
Typ akce: Tisková zpráva
25.08.2020
Seminář FOND MALÝCH PROJEKTŮ, Program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020, se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020, od 10:00 v Českých Budějovicích, budova Krajského úřadu, č. dv. 2082 Ovál, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Typ akce: Seminář
24.08.2020
Seminář se uskuteční v úterý 25. srpna 2020 od 10:00 hodin na Městském úřadě v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, místnost č. 39. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera. V minulých programových obdobích byl FMP v česko-rakouském příhraničí realizován od roku 1996, aktálně se tedy jedná o 4 po sobě jdoucí programová období. Tato dlouhodobá spolupráce přinesla podporu více než 1500 malým projektům ve výši téměř 20 milionů EUR. Jen v programovém období EÚS 2007-2013 bylo podpořeno přes 700 malých projektů částkou převyšující 8,5 mil. EUR. Společným úkolem je udržet tuto prospěšnou spolupráci i v novém programovém období 2014-2020, a tuto speciálně zaměřit na spolupráci institucí, organizací a veřejné správy, podporu právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.  Cílem FMP je, aby zlepšením vztahů mezi organizacemi, institucemi a občany v programovém území byly odstraněny hranice přetrvávající v myšlení lidí a evropská myšlenka byla zakotvena na regionální úrovni. Má být podpořeno dalších min. 150 malých projektů, do kterých bude zapojeno min. 300 projektových partnerů, kteří vytvoří přeshraniční síť organizací a institucí zapojených do přeshraniční spolupráce. FMP navíc umožní zapojení takových organizací, které nemají personální ani finanční zdroje na realizaci velkých projektů INTERREG ve výši nad 40 tis. EUR příspěvku EFRR. Tím dojde k rozšíření podpory přeshraniční spolupráce i do malých obcí a organizací, dojde k naplnění principu partnerství a přeshraniční integrace formou "zdola nahoru".
Přínos bude mít pro žadatele a projektové partnery, ke kterým patří orgány veřejné správy (země, kraj, obec), jimi zřizované organizace, vzdělávací a jiná veřejná zařízení, komory, spolky, svazky, sdružení a nestátní neziskové organizace. FMP je pro žadatele a partnery potřebným a inovativním nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce. V mnohých případech funguje FMP jako startér nových partnerství, k výměně zkušeností a také jako učební nástroj pro realizaci "velkých" projektů INTERREG.

Výstupy projektu

  • partneři malých projektů
  • partneři/ správi FMP spolupracující na administraci FMP