Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

8 991 328,08 €

Číslo projektu:

ATCZ49

Zkratka:

FMP/KPF AT-CZ 2014-2020

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek (pavel.hlozek@silvanortica.com)

Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
  • Sdružení obcí Vysočiny
  • NÖ.Regional.GmbH
  • Regionalmanagement Oberösterreich GmbH

O projektu:

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera.

Nejnovější události

16.06.2020
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pořádá seminář k Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika.
Typ akce: Seminář
27.05.2020
Dne 27. května 2020 se konalo jednání 9. Regionálního monitorovacího výboru FMP pro Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Dolní Rakousko. Vzhledem k situaci s koronavirem proběhlo korespondenčním způsobem. Bylo schváleno 20 nových projektů.
Typ akce: Tisková zpráva
26.05.2020
Dne 26. května 2020 se konalo jednání 9. Regionálního monitorovacího výboru FMP pro Jihočeský kraj, Horní a Dolní Rakousko. Vzhledem k situaci s koronavirem proběhlo korespondenčním způsobem. Z 24 předložených žádostí bylo schváleno 20 projektů, z nich 7 je jihočeských, 8 z Horního Rakouska a 5 z Dolního Rakouska. Celková suma příspěvku EFRR schválená na projekty činí 326,8 tis. EUR.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera. V minulých programových obdobích byl FMP v česko-rakouském příhraničí realizován od roku 1996, aktálně se tedy jedná o 4 po sobě jdoucí programová období. Tato dlouhodobá spolupráce přinesla podporu více než 1500 malým projektům ve výši téměř 20 milionů EUR. Jen v programovém období EÚS 2007-2013 bylo podpořeno přes 700 malých projektů částkou převyšující 8,5 mil. EUR. Společným úkolem je udržet tuto prospěšnou spolupráci i v novém programovém období 2014-2020, a tuto speciálně zaměřit na spolupráci institucí, organizací a veřejné správy, podporu právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.  Cílem FMP je, aby zlepšením vztahů mezi organizacemi, institucemi a občany v programovém území byly odstraněny hranice přetrvávající v myšlení lidí a evropská myšlenka byla zakotvena na regionální úrovni. Má být podpořeno dalších min. 150 malých projektů, do kterých bude zapojeno min. 300 projektových partnerů, kteří vytvoří přeshraniční síť organizací a institucí zapojených do přeshraniční spolupráce. FMP navíc umožní zapojení takových organizací, které nemají personální ani finanční zdroje na realizaci velkých projektů INTERREG ve výši nad 40 tis. EUR příspěvku EFRR. Tím dojde k rozšíření podpory přeshraniční spolupráce i do malých obcí a organizací, dojde k naplnění principu partnerství a přeshraniční integrace formou "zdola nahoru".
Přínos bude mít pro žadatele a projektové partnery, ke kterým patří orgány veřejné správy (země, kraj, obec), jimi zřizované organizace, vzdělávací a jiná veřejná zařízení, komory, spolky, svazky, sdružení a nestátní neziskové organizace. FMP je pro žadatele a partnery potřebným a inovativním nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce. V mnohých případech funguje FMP jako startér nových partnerství, k výměně zkušeností a také jako učební nástroj pro realizaci "velkých" projektů INTERREG.

Výstupy projektu

  • partneři malých projektů
  • partneři/ správi FMP spolupracující na administraci FMP