Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 31.12.2019

Alokované prostředky EFRR:

4 840 002,00 €

Číslo projektu:

ATCZ49

Zkratka:

FMP/KPF AT-CZ 2014-2020

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek (pavel.hlozek@silvanortica.com)

Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
  • Sdružení obcí Vysočiny
  • NÖ.Regional.GmbH
  • Regionalmanagement Oberösterreich GmbH

O projektu:

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera.

Nejnovější události

25.09.2019
Dne 16. října 2019 se od 10.00 do 13.00 hod. v Hotelu Savannah v Chvalovicích u Znojma (Chvalovice - Hatě 198, CZ - 669 02 Znojmo) bude konat konference k realizaci Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika u příležitosti 30 let přeshraniční spolupráce.
Typ akce: Konference
05.08.2019
Sdružení Jihočeská Silva Nortica (JčSN), jako správce FMP v Jihočeském kraji, pořádá ve spolupráci s Jihočeským krajem seminář, který je určen rovněž pro zájemce a žadatele o podporu z Fondu malých projektů.
Typ akce: Seminář
05.08.2019
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy oznamuje pořádání seminářů k Fondu malých projektů v Mikulově, ve Znojmě a v Brně.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera. V minulých programových obdobích byl FMP v česko-rakouském příhraničí realizován od roku 1996, aktálně se tedy jedná o 4 po sobě jdoucí programová období. Tato dlouhodobá spolupráce přinesla podporu více než 1500 malým projektům ve výši téměř 20 milionů EUR. Jen v programovém období EÚS 2007-2013 bylo podpořeno přes 700 malých projektů částkou převyšující 8,5 mil. EUR. Společným úkolem je udržet tuto prospěšnou spolupráci i v novém programovém období 2014-2020, a tuto speciálně zaměřit na spolupráci institucí, organizací a veřejné správy, podporu právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.  Cílem FMP je, aby zlepšením vztahů mezi organizacemi, institucemi a občany v programovém území byly odstraněny hranice přetrvávající v myšlení lidí a evropská myšlenka byla zakotvena na regionální úrovni. Má být podpořeno dalších min. 150 malých projektů, do kterých bude zapojeno min. 300 projektových partnerů, kteří vytvoří přeshraniční síť organizací a institucí zapojených do přeshraniční spolupráce. FMP navíc umožní zapojení takových organizací, které nemají personální ani finanční zdroje na realizaci velkých projektů INTERREG ve výši nad 40 tis. EUR příspěvku EFRR. Tím dojde k rozšíření podpory přeshraniční spolupráce i do malých obcí a organizací, dojde k naplnění principu partnerství a přeshraniční integrace formou "zdola nahoru".
Přínos bude mít pro žadatele a projektové partnery, ke kterým patří orgány veřejné správy (země, kraj, obec), jimi zřizované organizace, vzdělávací a jiná veřejná zařízení, komory, spolky, svazky, sdružení a nestátní neziskové organizace. FMP je pro žadatele a partnery potřebným a inovativním nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce. V mnohých případech funguje FMP jako startér nových partnerství, k výměně zkušeností a také jako učební nástroj pro realizaci "velkých" projektů INTERREG.

Výstupy projektu

  • partneři malých projektů
  • partneři/ správi FMP spolupracující na administraci FMP