Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2009 - 30.06.2011

Alokované prostředky EFRR:

499 900,00 €

Číslo projektu:

M00083

Zkratka:

W3

Vedoucí partner:

Spolek "Interkom Hollabrunn-Retz-Znojmo" (Dolní Rakousko)

Partneři projektu:

  • Město Znojmo (jižní Morava)
  • Město Znojmo

O projektu:

Přestavbou komunikace B303 na rychlostní silnici S3 vznikla v regionu W3 nová dopravní a rozvojová osa. Díky novému a efektivnějšímu dopravnímu spojení se region stává stále atraktivnějším pro firmy hledající nová stanoviště i pro zájemce o nové prostory k bydlení, a to jak z Vídně, tak z Brna a okolí.

Nejnovější události

02.01.2020
Aktualizace Příručky k iBoxu
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Výchozí situace 

Přestavbou komunikace B303 na rychlostní silnici S3 vznikla v regionu W3 nová dopravní a rozvojová osa. Díky novému a efektivnějšímu dopravnímu spojení se region stává stále atraktivnějším pro firmy hledající nová stanoviště i pro zájemce o nové prostory k bydlení, a to jak z Vídně, tak z Brna a okolí. Tři zásadní výhody regionu jsou:
• v současné době dobrá a v budoucnosti ještě lepší dostupnost a rovněž blízkost aglomeračním oblastem Vídeň a Brno
• význačné postavení regionu v oblasti vzdělávání a kvalifikace díky vzdělávacím zařízením v Hollabrunnu, Retzu a Znojmě
• vysoká životní úroveň regionu (příroda, kultura, vinařství, historie, jistoty, klima)

Podnikatelé a občané se budou dříve nebo později na základě těchto výhod vzrůstající měrou přistěhovávat. Je nezbytné zakotvit přednosti regionu jako prostoru k bydlení a podnikání s ohledem na cílové skupiny. Region se musí co nejlépe uvést a prosadit na trhu. Přitom musí obce koordinovaně spolupracovat s mnoha "spoluhráči", např.: spol. ecoplus, hospodářskou komorou, regionální podnikatele, podnikatelské inkubátory, prodejce pozemků, realitní makléře, vlastníky nemovitostí, pronajímatele a investory. Tato úloha vyžaduje mnoho finančních prostředků, hodně času, odborně specifické know-how a to nejdůležitější - ochotu obcí z regionu spolupracovat, neboť žádná obec sama za sebe tuto úlohu nemůže a nebude moci zvládnout. 
 
Obecné cíle

• společné, profesionální a aktivní uvedení regionu podél B303 sahajícího od Hollabrunnu až po Znojemsko na trh jako lokality pro bydlení a podnikání
• upevnění významu a důležitosti rozvoje místa podnikání v povědomí obyvatel a regionálních účastníků (obcí, podnikatelů, organizací, vzdělávacích zařízení, ...) a koordinace a podpora jejich spolupráce
• vytváření a udržování kompetentních a profesionálních informačních center pro zájemce o průmyslové a obytné plochy
• plánování výstavby interkomunálních průmyslových zón
• navázání kontaktů a kooperace mezi obcemi, podnikatelskými subjekty a vzdělávacími zařízeními za účelem zvýšení atraktivity regionu jako lokality k bydlení a podnikání

Lokální informační systém

Za účelem prodeje dostupných podnikatelských a obytných prostor bude spuštěn internetový lokální informační systém. Zúčastnění investoři a zájemci o bydlení se tak mohou prostřednictvím internetu informovat o způsobilosti jednotlivých průmyslových ploch i volných podnikatelských objektů čí nabídek bytových prostor a získat představu o regionu. Dobrá dosažitelnost, blízkost aglomerací, vynikající nabídka vzdělávání a vysoká životní úroveň činí z regionu kolem měst Hollabrunn, Retz a Znojmo nezaměnitelné místo pro budoucnost.

Výstupy projektu

Za účelem prodeje dostupných podnikatelských a obytných prostor bude spuštěn internetový lokální informační systém. Zúčastnění investoři a zájemci o bydlení se tak mohou prostřednictvím internetu informovat o způsobilosti jednotlivých průmyslových ploch i volných podnikatelských objektů čí nabídek bytových prostor a získat představu o regionu. Dobrá dosažitelnost, blízkost aglomerací, vynikající nabídka vzdělávání a vysoká životní úroveň činí z regionu kolem měst Hollabrunn, Retz a Znojmo nezaměnitelné místo pro budoucnost.