10.09.2019
Typ akce: Seminář

Účastníci dopracovali svoje projekty (případové studie) do konečné podoby.