Schváleno

82 projektů

Alokované prostředky EFRR

89 916 716
Číslo projektu: ATCZ65, Zkratka: EDUGARD
Číslo projektu: ATCZ268, Zkratka: Euregionale Strategie AT-CZ 2021+
Číslo projektu: ATCZ49, Zkratka: FMP/KPF AT-CZ 2014-2020
Číslo projektu: ATCZ276, Zkratka: ROTCUT
Číslo projektu: ATCZ41, Zkratka: GrenzRad
Číslo projektu: ATCZ167, Zkratka: HTPO
Číslo projektu: ATCZ194, Zkratka: INPOMED (Innovations in Poultry Medicine)
Číslo projektu: ATCZ133, Zkratka: Kompetenzzentrum MechanoBiologie
Číslo projektu: ATCZ163, Zkratka: Schwarzenberský plavební kanál/Bavorská niva
Číslo projektu: ATCZ181, Zkratka: Lidová kultura/Volkskultur AT–CZ
Číslo projektu: ATCZ35, Zkratka: MatemaTech