Schváleno

52 projektů

Alokované prostředky EFRR

67 653 899
Číslo projektu: ATCZ28, Zkratka: SEDECO
Cílem projektu je zajistit lepší stav ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a snížení vlivu povodní a sucha, a to především výstavbou a návrhem cílených účinných opatření zelené infrastruktury.
Číslo projektu: ATCZ22, Zkratka: Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví
Cílem projektu je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví.
Číslo projektu: ATCZ15, Zkratka: Algenetics
Hlavním úkolem projektu Algenetics je zlepšit a posílit kapacity v oblasti výzkumu, technologické spolupráce a inovací pro vznik společného České-rakouského centra řasovým biotechnologií.
Číslo projektu: ATCZ40, Zkratka: RIAT-CZ
Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur v oblasti věd o živé přírodě na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční...
Číslo projektu: ATCZ68, Zkratka: Initiative 50+
Cílem projektu je působit proti rostoucí nezaměstnanosti skupiny 50+ a rozvíjet dobrý přístup firem a veřejných zařízení a vzájemnou komunikaci relevantních aktérů v této problematice
Číslo projektu: ATCZ172, Zkratka: REEgain
Vyvinutí použitelné recyklační technologie pro znovuzískávání prvků vzácných zemin z elektronického odpadu a odpadních vod
Číslo projektu: ATCZ218, Zkratka: Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung
Hlavním cílem projektu je zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility absolventů středních odborných škol s ekonomickým zaměřením na mezinárodním trhu práce a transfer principů duálního vzdělávání do českého prostředí.
Číslo projektu: ATCZ185, Zkratka: Regionem Renesance proti proudu času
Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu, a to díky vytvoření "interaktivní" cyklotrasy s názvem "Region renesance". V rámci projektu budou zdokumentovány důležité...
Číslo projektu: ATCZ5, Zkratka: BIG
Prvotním cílem projektu BIG je zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky ve školce do základní školy s důrazem na přechod z mateřských do základních škol.
Číslo projektu: ATCZ71, Zkratka: GrünRaum
Cílem projektu je vybudovat společnou síť v oblasti zelených prostor, která umožní výměnu znalostí, a společnou nabídku kulturního a přírodního bohatství s přeshraničními příběhy a inovativními akcemi.
Číslo projektu: ATCZ31, Zkratka: Památky žijí/ Denkmäler leben
Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu.
Číslo projektu: ATCZ158, Zkratka: Transregio
Má být zpracováno obsáhlé a aktuální dopravně výzkumné posouzení možné obnovy tratě Laa/Thaya – Hevlín. Paralelně k tomu budou zkoumána opatření pro rekonstrukci, popř. kapacitní zlepšení na rakouském traťovém úseku Wolkersdorf...