Schváleno

82 projektů

Alokované prostředky EFRR

89 916 716
Číslo projektu: ATCZ207, Zkratka: REGGEN
Číslo projektu: ATCZ22, Zkratka: Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví
Číslo projektu: ATCZ217, Zkratka: Digitalizace v cestovním ruchu-Digitalisierung im Tourismus
Číslo projektu: ATCZ218, Zkratka: Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung
Číslo projektu: ATCZ256, Zkratka: VReduNet
Číslo projektu: ATCZ185, Zkratka: Regionem Renesance proti proudu času
Číslo projektu: ATCZ236, Zkratka: Cli OP Thaya
Číslo projektu: ATCZ248, Zkratka: DigiVill
Číslo projektu: ATCZ71, Zkratka: GrünRaum