Schváleno

69 projektů

Alokované prostředky EFRR

83 981 729