Schváleno

63 projektů

Alokované prostředky EFRR

81 716 750