Schváleno

72 projektů

Alokované prostředky EFRR

86 669 490
Číslo projektu: ATCZ218, Zkratka: Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung
Číslo projektu: ATCZ256, Zkratka: VReduNet
Číslo projektu: ATCZ185, Zkratka: Regionem Renesance proti proudu času
Číslo projektu: ATCZ236, Zkratka: Cli OP Thaya
Číslo projektu: ATCZ248, Zkratka: DigiVill
Číslo projektu: ATCZ71, Zkratka: GrünRaum
Číslo projektu: ATCZ204, Zkratka: Mosty k sousedům - Brücken zum Nachbarn