Schváleno

63 projektů

Alokované prostředky EFRR

80 259 755