Schváleno

58 projektů

Alokované prostředky EFRR

77 091 595
Číslo projektu: ATCZ203, Zkratka: AMOR
Projekt AMOR podporuje zejména začínající, malé a střední podniky, aby vyvíjely produkty využívajících bezdrátových rádiových spojení.
Číslo projektu: ATCZ171, Zkratka: COL
Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově...
Číslo projektu: ATCZ225, Zkratka: Dny bez bariér / Tage ohne Barrieren
Projekt přispívá k posílení přeshraniční sítě institucí, které působí v oblasti integrace osob s postižením.
Číslo projektu: ATCZ7, Zkratka: DYJE 2020 - THAYA 2020
Hlavním cílem projektu DYJE 2020 je vytvořit vědecký, metodický i personální základ pro koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované kvality životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním regionu.
Číslo projektu: ATCZ167, Zkratka: HTPO
Předkládaný projekt HTPO se zabývá problematikou původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů. Cílem...
Číslo projektu: ATCZ194, Zkratka: INPOMED (Innovations in Poultry Medicine)
Užší odborná a mezikulturní spolupráce mezi oběma partnerskými institucemi a strategickými partnery pro aktivní spolupráci na poli vědy a drůbežářského průmyslu a ke zlepšení znalostní základny v tomto odvětví a v regionu.
Číslo projektu: ATCZ21, Zkratka: HARDIS
Projekt poskytne fundamentální poznatky, které jsou nezbytné pro řešení problémů při obrábění listnatých dřevin.
Číslo projektu: ATCZ147, Zkratka: Portz Insel
Záměrem projektu je obnovit a zachovat významnou část nemovité kulturní památky v příhraniční oblasti Portz Insel, která je jedinečným architektonickým dílem.
Číslo projektu: ATCZ71, Zkratka: GrünRaum
Cílem projektu je vybudovat společnou síť v oblasti zelených prostor, která umožní výměnu znalostí, a společnou nabídku kulturního a přírodního bohatství s přeshraničními příběhy a inovativními akcemi.