Schváleno

58 projektů

Alokované prostředky EFRR

77 091 595
Číslo projektu: ATCZ205, Zkratka: CEWA
Témata projektu se soustředí na problematické oblasti při nakládání s odpady. Cíl projektu: Nalezení optimálních postupů pro minimalizaci množství odpadů a pro maximalizaci využití odpadů na základě principů cirkulární ekonomiky...
Číslo projektu: ATCZ1, Zkratka: ConnReg AT-CZ
Projekt si na jedné straně klade za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce...
Číslo projektu: ATCZ65, Zkratka: EDUGARD
Projekt EDUGARD se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa, které je výhodné využít pro vzdělávání žáků.
Číslo projektu: ATCZ200, Zkratka: LAB Ysper-Veseli
Na obou školách budou prováděny chemické rozbory regionálních potravin. U zeleniny, ovoce, mléčných produktů a dalších potravin bude stanovován např. obsah pesticidů, dusičnanů, těžkých kovů a také složení potravin a dále obsah...
Číslo projektu: ATCZ42, Zkratka: INTEKO
Hlavním cílem projektu INTEKO je inovativní technologie kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu.
Číslo projektu: ATCZ181, Zkratka: Lidová kultura/Volkskultur AT–CZ
Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o nehmotné kulturní dědictví příhraničních regionů Vysočiny, jižních Čech, Dolního a Horního Rakouska a využití jeho potenciálu pro rozšíření a zatraktivnění nabídky kulturního...
Číslo projektu: ATCZ100, Zkratka: MagNet
Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA21/Gemeinde 21 a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel.
Číslo projektu: ATCZ217, Zkratka: Digitalizace v cestovním ruchu-Digitalisierung im Tourismus
Vytvoření nové sítě veřejných institucí v oblasti digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu v regionech Vysočina a Horní...
Číslo projektu: ATCZ185, Zkratka: Regionem Renesance proti proudu času
Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu, a to díky vytvoření "interaktivní" cyklotrasy s názvem "Region renesance". V rámci projektu budou zdokumentovány důležité...
Číslo projektu: ATCZ158, Zkratka: Transregio
Má být zpracováno obsáhlé a aktuální dopravně výzkumné posouzení možné obnovy tratě Laa/Thaya – Hevlín. Paralelně k tomu budou zkoumána opatření pro rekonstrukci, popř. kapacitní zlepšení na rakouském traťovém úseku Wolkersdorf...