Schváleno

58 projektů

Alokované prostředky EFRR

77 091 595
Číslo projektu: ATCZ190, Zkratka: SAFEBRIDGE
Návrh pokročilých postupů numerického hodnocení stavu mostních systémů založených na spolehlivostních metodách
Číslo projektu: ATCZ143, Zkratka: Bilaterale Designnetzwerke
Předmětem projektu je zprostředkování středoevropské moderny širokému publiku a zprostředkování kulturního dědictví v kontextu přítomnosti a budoucnosti.
Číslo projektu: ATCZ175, Zkratka: InterOP
Cílem projektu je posílit průmysl v oblasti bezdrátových technologií, komunikace a jejich aplikací v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, na Vysočině a Jižní Moravě.
Číslo projektu: ATCZ28, Zkratka: SEDECO
Cílem projektu je zajistit lepší stav ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a snížení vlivu povodní a sucha, a to především výstavbou a návrhem cílených účinných opatření zelené infrastruktury.
Číslo projektu: ATCZ40, Zkratka: RIAT-CZ
Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur v oblasti věd o živé přírodě na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční...