Schváleno

58 projektů

Alokované prostředky EFRR

77 091 595
Číslo projektu: ATCZ163, Zkratka: Schwarzenberský plavební kanál/Bavorská niva
Cílem projektu je zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva (zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního...
Číslo projektu: ATCZ182, Zkratka: Po stopách JC - HR/Spurensuche SB - OÖ
Informování o méně známých částech přírodního dědictví v příhraniční oblasti a jejich zpřístupněním, konkrétně v okolí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Olšina.