Web právě aktualizujeme, prosím omluvte případné chyby.

Schváleno

49 projektů

Alokované prostředky EFRR

65 377 216
Číslo projektu: ATCZ142, Zkratka: KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň
Číslo projektu: ATCZ190, Zkratka: SAFEBRIDGE
Návrh pokročilých postupů numerického hodnocení stavu mostních systémů založených na spolehlivostních metodách
Číslo projektu: ATCZ203, Zkratka: AMOR
Projekt AMOR podporuje zejména začínající, malé a střední podniky, aby vyvíjely produkty využívajících bezdrátových rádiových spojení.
Číslo projektu: ATCZ143, Zkratka: Bilaterale Designnetzwerke
Předmětem projektu je zprostředkování středoevropské moderny širokému publiku a zprostředkování kulturního dědictví v kontextu přítomnosti a budoucnosti.
Číslo projektu: ATCZ171, Zkratka: COL
Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově...
Číslo projektu: ATCZ38, Zkratka: Com3d-XCT
Projekt usiluje o posílení regionálních kapacit výzkumu a vývoje a etablování přeshraničního regionu jako vůdčí evropské instance pro nedestruktivní testování dílů založené na počítačové mikrotomografii.
Číslo projektu: ATCZ23, Zkratka: C4PE
V rámci projektu se má etablovat přeshraniční profesní vzdělávání v Rakousku i v Česku. Dále se má vytvořit společné přeshraniční odborné vzdělávání v rámci pilotních kooperací mezi školami.
Číslo projektu: ATCZ1, Zkratka: ConnReg AT-CZ
Projekt si na jedné straně klade za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce...
Číslo projektu: ATCZ206, Zkratka: ANIMATION NOW
Projekt Animation Now přispívá k nacházení inovativních řešení v kreativní mediální tvorbě pro cílovou skupinu dětí a mládeže a ke zvýšení kulturní nabídky v přeshraničním regionu.
Číslo projektu: ATCZ45, Zkratka: ConNat AT-CZ
Nadřazeným projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými Vápencovými alpami (Kalkalpen), Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty, provázat...
Číslo projektu: ATCZ14, Zkratka: CAC-SuMeR
Cílem projektu je vybudování laboratoře lékařské techniky, umožňující nový způsob cíleného výzkumu, jehož záměrem je výroba nosných struktur podobných lidským orgánům v oblasti biotechnologie
Číslo projektu: ATCZ7, Zkratka: DYJE 2020 - THAYA 2020
Hlavním cílem projektu DYJE 2020 je vytvořit vědecký, metodický i personální základ pro koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované kvality životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním regionu.
Číslo projektu: ATCZ65, Zkratka: EDUGARD
Projekt EDUGARD se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa, které je výhodné využít pro vzdělávání žáků.
Číslo projektu: ATCZ49, Zkratka: FMP/KPF AT-CZ 2014-2020
Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera.
Číslo projektu: ATCZ41, Zkratka: GrenzRad
Předkládaný projekt má za cíl v koordinaci a spolupráci s různými partnery přispět k rozšíření přeshraniční nabídky informací a služeb, které posílí pozitivní využití přírodní a kulturní dědictví v jižních Čechách,...
Číslo projektu: ATCZ200, Zkratka: LAB Ysper-Veseli
Na obou školách budou prováděny chemické rozbory regionálních potravin. U zeleniny, ovoce, mléčných produktů a dalších potravin bude stanovován např. obsah pesticidů, dusičnanů, těžkých kovů a také složení potravin a dále obsah...
Číslo projektu: ATCZ167, Zkratka: HTPO
Předkládaný projekt HTPO se zabývá problematikou původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů. Cílem...
Číslo projektu: ATCZ52, Zkratka: Metabo-BL
Projekt se zaměřuje na vytvoření laboratorní infrastruktury, která umožní dále rozvíjet výzkum v oblasti metabolomiky na špičkové mezinárodní úrovni.
Číslo projektu: ATCZ194, Zkratka: INPOMED (Innovations in Poultry Medicine)
Užší odborná a mezikulturní spolupráce mezi oběma partnerskými institucemi a strategickými partnery pro aktivní spolupráci na poli vědy a drůbežářského průmyslu a ke zlepšení znalostní základny v tomto odvětví a v regionu.
Číslo projektu: ATCZ42, Zkratka: INTEKO
Hlavním cílem projektu INTEKO je inovativní technologie kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu.