Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Letenská 119/3
118 00 Praha 1
www.mmr.cz

Ing. Andrea Hanousková Koubková
Ing. DiS. Ondřej Kropík