10. Monitorovací výbor poprvé online

Schváleno 8 nových projektů za více jak 3 mil. eur!

Dne 4. – 5. 11. 2020 se konal 10. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Poprvé se na dálku „sešli“ u svých počítačů členové Monitorovacího výboru, aby rozhodovali o předložených projektových žádostech a změnách a nastavili kurz na příští programové období 2021+.

 

Příklady schválených projektů:

  • Projekt ATCZ249 Venkovské památky se zaměřuje na podporu přeshraničního cestovního ruchu po pandemii COVID-19. Cílem projektu bude zvýšit návštěvnost malých venkovských památek na obou stranách hranice.
  • V rámci projektu ATCZ 210 ADAPTRegion AT-CZ plánuje Nadace Partnerství spolu s dalšími 4 partnery zvýšit schopnost obcí kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.
  • Projekt ATCZ256 VReduNet se zaměřuje na aktuální téma využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a vzdělávacím systému. 
  • Partneři projektu ATCZ251 FORRISK vytvoří přeshraniční znalostní platformu pro řízení rizik v oblastní lesnictví.

Všechny naše projekty naleznete brzy v iBOX na našich webových stránkách: https://www.at-cz.eu/cz/ibox.

 

V rámci Monitorovacího výboru byla prezentována také úspěšná mediální kampaň programu, která proběhla v letech 2019 a 2020 s cílem přiblížit široké veřejnosti pozitivní změny, které přinesly projekty Interreg v programové oblasti.

Jsme rádi, že nás díky kampani pravidelně sleduje přes 1750 uživatelů Facebooku. Nejoblíbenější z našich čtyř projektových videí na Youtube bylo k dnešnímu dni zhlédnuto 78 571krát.

O úspěších našich projektů informovala renomovaná média na obou stranách hranice, např. rakouská televize ORF 2 nebo Česká televize.

 

 11. monitorovací výbor proběhne 11. – 12. 5. 2021.

Lhůta pro podání projektových žádostí byla stanovena na 15. 1. 2021, 14:00 hod.

Poslední novinky

DIVOKÉ KOČKY V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ
08.04.2021

V rámci projektu INTERREG „Connecting Nature AT-CZ“ se podařilo během výzkumných prací díky fotopastem a návnadám dokázat, že v Národním parku Podyjí se vyskytuje živočišný druh kočka divoká evropská, který byl v Rakousku a České republice považován za „vymizelý či vyhynulý“. Na základě genetického rozboru srsti se potvrdilo, že se jedná o druh Felis silvestris silvestris, který je v Rakousku velmi vzácný.

Tip na jarní výlet –  naučná stezka kolem rybníka Olšina!
01.03.2021

Navštivte jeden z našich nejkrásnějších přírodních projektů! 

++ Informace související s koronavirem ++
19.01.2021

Doporučení Řídicího orgánu při možném omezení realizace projektů v souvislosti s koronavirem (COVID-19).