12. Monitorovací výbor – schváleny projekty ve výši 2 Mil. Euro

Dne 29.6.2021 se uskutečnil online 12. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Členové Monitorovacího výboru schválili tyto projekty: 

  • Projekt ATCZ267 Kde je hranice? zintenzivní návštěvníkům NP Podyjí a NP Thayatal zážitky v přírodě a zvýší povědomí o potřebě ochrany těchto přírodních oblastí. V NP Thayatal bude na stezce Granitzsteig postavena rozhledna, která nabídne jedinečný výhled na přeshraniční území obou národních parků. Zároveň bude modernizován objekt Celnice v Hardeggu, který bude sloužit jako informační bod pro návštěvníky parku. U Návštěvnického centra NP Thaytal bude vybudována vyhlídková plošina u výběhu koček divokých. Partneři projektu zároveň vypracují studii, která bude hodnotit vliv návštěvníků v této oblasti. 
  • V rámci projektu ATCZ264 JH Nově digitální zprostředkují partneři projektu díky moderním technologiím a kreativním přístupům odkaz Josefa Hoffmanna (rakouský architekt a designér narozený v Brtnici). Ve dvoře Muzea Josefa Hoffmana bude zrekonstruována původní budova stodoly, ve které vznikne multifunkční prostor určený k realizaci aktivit pro veřejnost. 
  • Cílem projektu ATCZ271 AI SDT-LAB je vytvořit přeshraniční síť subjektů za účelem společné identifikace možnosti praktického využití umělé inteligence. Partneři projektu následně vyvinou vzdělávací moduly, které umožní vzdělávání cílových skupin v tomto oboru. 

 

Využijte poslední možnosti předložit projektové žádosti v tomto programovém období. Lhůta pro předložení je dne 10.9.2021. Podané žádosti budou následně projednány na 14. Monitorovacím výboru v prosinci 2021.

 

 

 

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).