12. Monitorovací výbor – schváleny projekty ve výši 2 Mil. Euro

Dne 29.6.2021 se uskutečnil online 12. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Členové Monitorovacího výboru schválili tyto projekty: 

  • Projekt ATCZ267 Kde je hranice? zintenzivní návštěvníkům NP Podyjí a NP Thayatal zážitky v přírodě a zvýší povědomí o potřebě ochrany těchto přírodních oblastí. V NP Thayatal bude na stezce Granitzsteig postavena rozhledna, která nabídne jedinečný výhled na přeshraniční území obou národních parků. Zároveň bude modernizován objekt Celnice v Hardeggu, který bude sloužit jako informační bod pro návštěvníky parku. U Návštěvnického centra NP Thaytal bude vybudována vyhlídková plošina u výběhu koček divokých. Partneři projektu zároveň vypracují studii, která bude hodnotit vliv návštěvníků v této oblasti. 
  • V rámci projektu ATCZ264 JH Nově digitální zprostředkují partneři projektu díky moderním technologiím a kreativním přístupům odkaz Josefa Hoffmanna (rakouský architekt a designér narozený v Brtnici). Ve dvoře Muzea Josefa Hoffmana bude zrekonstruována původní budova stodoly, ve které vznikne multifunkční prostor určený k realizaci aktivit pro veřejnost. 
  • Cílem projektu ATCZ271 AI SDT-LAB je vytvořit přeshraniční síť subjektů za účelem společné identifikace možnosti praktického využití umělé inteligence. Partneři projektu následně vyvinou vzdělávací moduly, které umožní vzdělávání cílových skupin v tomto oboru. 

 

Využijte poslední možnosti předložit projektové žádosti v tomto programovém období. Lhůta pro předložení je dne 10.9.2021. Podané žádosti budou následně projednány na 14. Monitorovacím výboru v prosinci 2021.

 

 

 

Poslední novinky

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.