12. Monitorovací výbor – schváleny projekty ve výši 2 Mil. Euro

Dne 29.6.2021 se uskutečnil online 12. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Členové Monitorovacího výboru schválili tyto projekty: 

  • Projekt ATCZ267 Kde je hranice? zintenzivní návštěvníkům NP Podyjí a NP Thayatal zážitky v přírodě a zvýší povědomí o potřebě ochrany těchto přírodních oblastí. V NP Thayatal bude na stezce Granitzsteig postavena rozhledna, která nabídne jedinečný výhled na přeshraniční území obou národních parků. Zároveň bude modernizován objekt Celnice v Hardeggu, který bude sloužit jako informační bod pro návštěvníky parku. U Návštěvnického centra NP Thaytal bude vybudována vyhlídková plošina u výběhu koček divokých. Partneři projektu zároveň vypracují studii, která bude hodnotit vliv návštěvníků v této oblasti. 
  • V rámci projektu ATCZ264 JH Nově digitální zprostředkují partneři projektu díky moderním technologiím a kreativním přístupům odkaz Josefa Hoffmanna (rakouský architekt a designér narozený v Brtnici). Ve dvoře Muzea Josefa Hoffmana bude zrekonstruována původní budova stodoly, ve které vznikne multifunkční prostor určený k realizaci aktivit pro veřejnost. 
  • Cílem projektu ATCZ271 AI SDT-LAB je vytvořit přeshraniční síť subjektů za účelem společné identifikace možnosti praktického využití umělé inteligence. Partneři projektu následně vyvinou vzdělávací moduly, které umožní vzdělávání cílových skupin v tomto oboru. 

 

Využijte poslední možnosti předložit projektové žádosti v tomto programovém období. Lhůta pro předložení je dne 10.9.2021. Podané žádosti budou následně projednány na 14. Monitorovacím výboru v prosinci 2021.

 

 

 

Poslední novinky

Přeshraniční Adapterra Awards 2021 – hlasujte pro nejlepší projekty z příhraničního regionu!
24.08.2021

V prvním ročníku Přeshraniční Adapterra Awards, pořádané v rámci projektu ADAPTRegion AT-CZ, která hledá inspirativní projekty adaptace na změnu klimatu v příhraničním regionu, postoupily nejlépe hodnocené projekty z České republiky a Rakouska do online hlasování.

Své favority můžete podpořit do 15. října 2021 na www.adapterraawards.eu.

Památka roku 2020: cihlový most v lokalitě Portz Insel
15.07.2021

V rámci soutěže Památka roku 2020 získala ve své kategorii rekonstrukce cihlového mostu v lokalitě Portz Insel 1. místo. Gratulujeme!

Dne 24. června 2021 se uskutečnil Seminář pro žadatele programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
28.06.2021

Přes 80 účastníků online semináře bylo seznámeno se základními informacemi a podmínkami Programu, aktuálním stavem čerpání prostředků, přehledem prioritních os a postupem při předkládání projektové žádosti.