13. Monitorovací výbor – schváleny projekty za téměř 2,5 Mil Euro

Dne 15. září 2021 se konal 13. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Členové Monitorovacího výboru schválili následující projekty:

  • Projekt ATCZ278 GJM200 – partneři projektu v čele s Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina budou v rámci 200. výročí od narození Johanna Gregora Mendela šířit jeho odkaz vědě a kultuře na obou stranách hranice a obnoví v Brně jeho skleník.
  • Projekt ATCZ276 ROTCUT – cílem projektu je vyvinout teoretické a experimentální metody pro analýzu rotačního obrábění, které poskytne chybějící poznatky průmyslu i výzkumu.
  • Partneři projektu ATCZ279 PredMAIn cílí svoje aktivity na prediktivní údržbu součástí obráběcích strojů, která bude založena na umělé inteligenci.
  • Hlavním cílem projektu ATCZ281 Testbed Exchange je vytvoření fungující sítě testbedů (pracoviště připravené pro testování a vývoj různých průmyslových scénářů), zaměřených na technologie Industry 4.0 a moderní automatizaci.
  • V rámci projektu ATCZ240 CCCN zahájí Vysoká škola polytechnická Jihlava a FH OÖ Forschungs- und Entwicklung GmbH dlouhodobou spolupráci. Společně se zaměří na vzdělávání v oblasti mezikulturního porozumění a zlepšení kvality přípravy studentů na vstup do ekonomické praxe.

Poslední monitorovací výbor tohoto programového období proběhne 15.12.2021, lhůta pro podání projektových žádostí byla ukončena v září 2021. Budeme se těšit na Vaše projekty v programovém období 2021-2027. Sledujte naše webové stránky, kde umisťujeme aktuální informace.

Poslední novinky

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Video: Zelený pas
14.04.2022

EC-Day: Železná opona už Evropu neodděluje, ale spojuje! V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla prodloužena cyklostezka Stezka železné opony.

Video: HARDIS
04.04.2022

EC-Day: Wood is good! Dřevo je vyhledávaný, ale velmi složitý materiál. V důsledku klimatických změn bude v lesích Rakouska a České republiky v budoucnu více listnatého než jehličnatého dřeva. Dřevozpracující průmysl, který se dosud specializoval na měkké dřevo jehličnatých stromů, potřebuje informace o zpracování tvrdého dřeva listnatých stromů. Tyto informace jsou v rámci projektu zpracovávány a zpřístupňovány.