13. Monitorovací výbor – schváleny projekty za téměř 2,5 Mil Euro

Dne 15. září 2021 se konal 13. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Členové Monitorovacího výboru schválili následující projekty:

  • Projekt ATCZ278 GJM200 – partneři projektu v čele s Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina budou v rámci 200. výročí od narození Johanna Gregora Mendela šířit jeho odkaz vědě a kultuře na obou stranách hranice a obnoví v Brně jeho skleník.
  • Projekt ATCZ276 ROTCUT – cílem projektu je vyvinout teoretické a experimentální metody pro analýzu rotačního obrábění, které poskytne chybějící poznatky průmyslu i výzkumu.
  • Partneři projektu ATCZ279 PredMAIn cílí svoje aktivity na prediktivní údržbu součástí obráběcích strojů, která bude založena na umělé inteligenci.
  • Hlavním cílem projektu ATCZ281 Testbed Exchange je vytvoření fungující sítě testbedů (pracoviště připravené pro testování a vývoj různých průmyslových scénářů), zaměřených na technologie Industry 4.0 a moderní automatizaci.
  • V rámci projektu ATCZ240 CCCN zahájí Vysoká škola polytechnická Jihlava a FH OÖ Forschungs- und Entwicklung GmbH dlouhodobou spolupráci. Společně se zaměří na vzdělávání v oblasti mezikulturního porozumění a zlepšení kvality přípravy studentů na vstup do ekonomické praxe.

Poslední monitorovací výbor tohoto programového období proběhne 15.12.2021, lhůta pro podání projektových žádostí byla ukončena v září 2021. Budeme se těšit na Vaše projekty v programovém období 2021-2027. Sledujte naše webové stránky, kde umisťujeme aktuální informace.

Poslední novinky

Dne 19. září 2022 se uskutečnila v Praze konference k programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
20.09.2022

Tématem konference, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo schválení nového programu Evropskou komisí. Slavnostního oznámení schválení se zúčastnili zástupci programových partnerů obou států. Pozvání přijala i rakouská velvyslankyně paní Bettina Kirnbauer a velvyslanec České republiky v Rakousku pan Jiří Šitler.

Ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko –Česko 2021-2027
12.09.2022

Dne 12. září 2022 se uskutečnil v dolnorakouském St. Pöltnu ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko Česko 2021-2027.

Interreg Volunteer Youth
25.08.2022

Umožněte stážistovi nahlédnout do vašeho projektu Interreg