14. Monitorovací výbor – poslední schválené projekty v programovém období 2014-2020

Dne 15. prosince 2021 se konal 14. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, na kterém byly schváleny projekty za 4,3 mil. Euro.

Členové Monitorovacího výboru schválili následující projekty: 

  • Projekt ATCZ288 ATCZ kulinarisch má za cíl zmapovat společné kulinářské dědictví v letech 1750-1918 v Čechách, na Moravě a ve Vídni. Partneři vytvoří databázi historických receptů a jejich výběr vydají v kuchařce.
  • Projekt ATCZ266 Thaya Wellendynamik se věnuje optimalizaci vodního hospodářství s cílem zmírnit dopady klimatických změn. Výstupy projektu umožní lépe předpovídat povodňové vlny na hraničním toku řeky Dyje. Na rakouské straně bude k řece Dyji napojeno 5 ramen, která byla během regulace Dyje odstavena. Integrací ramen se zkvalitní říční biotopy. Na české straně bude provedena renaturalizace 4 ramen.
  • Hlavním cílem projetu ATCZ272 AGRISAN je implementace inovativní metody pro hodnocení kvality a zdraví půdy.
  • Partneři projektu ATCZ291 OPTIMO se zaměří na zpětné získávání vzácných kovů ze sekundárních surovin. Nová metoda přispěje ke zlepšení efektivity využívání odpadních zdrojů.
  • Cílem projektu ATCZ287 TECHBIKOM je ochrana životního prostředí pomocí zpracování odpadní kůry stromů do formy nových materiálů. Výstupem bude materiál obsahující antibakteriální a antivirové složky, které bude možné zpracovat do formy např. roušek či respirátorů.
  • Projekt ATCZ293 CSR-NET zapojí organizace veřejné správy do realizace CSR principů (společenská odpovědnost firem a organizací).
  • V rámci projektu ATCZ292 SESSAD bude vytvořena metodika pro rozvoj spolupráce přeshraničních vývojových týmů, které se zabývají návrhem a vývojem vědeckých softwarových řešení v akademickém a neziskovém sektoru, specificky v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky.

 

Budeme se těšit na Vaše projekty v novém programovém období 2021-2027. Sledujte naše webové stránky, kde umisťujeme aktuální informace o průběhu příprav.

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.