Naše projekty

Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu.

Má být zpracováno obsáhlé a aktuální dopravně výzkumné posouzení možné obnovy tratě Laa/Thaya – Hevlín. Paralelně k tomu budou zkoumána opatření pro rekonstrukci, popř. kapacitní zlepšení na rakouském traťovém úseku Wolkersdorf – Laa/Thaya a rovněž na českém úseku Hevlín – Hrušovany n. J. – Brno, popř. Břeclav.

Zobrazit více