Dne 19. září 2022 se uskutečnila v Praze konference k programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027

Tématem konference, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo schválení nového programu Evropskou komisí. Slavnostního oznámení schválení se zúčastnili zástupci programových partnerů obou států. Pozvání přijala i rakouská velvyslankyně paní Bettina Kirnbauer a velvyslanec České republiky v Rakousku pan Jiří Šitler.

Zástupkyně Řídícího orgánu paní Kathrin Huber představila nový program, který bude podporovat bilaterální česko-rakouské projekty, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společné území. Informace o programu naleznete zde.

Na závěr konference náměstek ministra pro místní rozvoj ČR pan Jan Fluxa, pan Martin Eichtinger – zemský radní  vlády Dolního Rakouska, paní Pia Maria Wieninger – poslankyně Vídeňského zemského sněmu a zastupitelstva města Vídně, a pan Markus Achleitner – zemský radní vlády Horního Rakouska, podepsali Prohlášení o společné podpoře přeshraniční spolupráce na programové období 2021-2027.

Poslední novinky

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.