EC-Day 2018 – Kompetence bez hranic

Oslava ke Dni evropské spolupráce (EC-Day) dne 27.9.2018 v MAK

Dne 27. září proběhla další oslava přeshraniční spolupráce. Tento rok bylo jako místo setkání zvoleno nádherné, historické Muzeum užitého umění / současného umění (MAK) ve Vídni, které se od roku 2005 podílí na realizaci různých projektů INTERREG.

V rámci EC-Day byla široká veřejnost informována, jak užitečná je přeshraniční spolupráce, jaké výsledky projektů jsou již uvedeny do praxe, včetně pozitivního vlivu na životní úroveň obyvatelstva.

Podle Wolfganga Bogensbergera, zástupce vedoucího Evropské komise v Rakousku, právě přeshraniční projekty ukazují evropskou přidanou hodnotu, která díky podpoře EU může vzniknout. INTERREG ulehčuje přeshraniční spolupráci, kterou dokonce často iniciuje. Právě když se společně zabýváme aktuálními přeshraničními výzvami, můžeme shromáždit rozdílné zkušenosti a na jejich základě zpracovat společná přeshraniční řešení. Přitom můžeme lépe využívat omezené zdroje, a tak dosáhnout výsledků, které nabídnou všem občanům atraktivnější služby. Tak může být posílena inovační síla v zájmu celého regionu. Díky tomu zůstane INTERREG i v budoucnosti důležitým nástrojem podpory EU.

Letos byl EC-Day organizován společně třemi programy INTERREG V-A:
Rakousko – Česká republika I Rakousko – Maďarsko I Slovensko – Rakousko

 Byly představeny projekty k tématu vzdělávání a výzkumu. U šesti stánků prezentovali projektoví partneři cíle a aktivity svých projektů:

-BIG (HU-AT, CZ-AT, SK-AT): vícejazyčnost a jazyková rozmanitost v mateřských a základních školách

-Bilaterární sítě designu (AT-CZ): zachování, ochrana a představení epochy středoevropské moderny

-CEPI (AT-HU): výzkum vlivu krmení na zdraví a odolnost drůbeže, na kvalitu produkce a na bezpečnost potravin

- DREAM SK-AT (SK-AT), SEDDON II (AT-HU) a SEDECO (AT-CZ): jsou dílčí projekty projektového záměru DREAM (Danube River Research And Management), jehož financování přesahuje jednotlivé programy, společně s projektem „Wasserbaulabor RRMC / Hydraulická laboratoř“ financovaným z IWB (Investice pro růst a zaměstnanost). Tento projektový záměr je vlajkovým projektem Dunajské strategie EU. Celoevropsky jedinečná hydraulická laboratoř bude zbudována na ostrůvku v Brigittenau a bude fungovat jako inovativní výzkumné místo pro mezinárodní výzkumnou spolupráci. Doplňkově k tomu budou provedeny výzkumné práce v přeshraničních projektech (vodní hospodářství, management sedimentů, integrovaný říční management).

- Design a inovace (SK-AT): výzkumná spolupráce mezi Vídní a Bratislavou ve výzkumných oblastech „Design a inovace“

- EDLRIS (AT-HU): vzdělávání a certifikační systém pro robotiku a umělou inteligenci

- Kompetenční centrum MechanoBiologie (AT-CZ): strategie k posílení vlastních hojicích mechanizmů v lidském těle

- PlasticFreeDanube (SK-AT): akční plán k redukci plastových odpadů v Dunaji

Jelikož byla akce zároveň výroční akcí všech tří programů, byli účastníci dopoledne informováni také o průběhu a stavu čerpání programů. V rámci programu INTERREG V-A AT-CZ je realizováno 50 projektů a jsou již vidět první výsledky. Zvláštnost představují dva projekty (BIG a SEDECO), které se realizují v rámci všech tří programů.

Třístranná spolupráce – tomu říkáme příkladné sousedství!

 

 GFX | DSC_0119.jpg

GFX | DSC_0100.jpg

GFX | DSC_0115.jpg

 GFX | DSC_0074.jpg

 GFX | DSC_0044.jpg

GFX | DSC_0014.jpg

 

Zdroj: https://www.wien.gv.at/presse/2018/09/28/kompetenzen-ohne-grenzen-european-cooperation-day-2018-in-wien
© Fotky: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV Slovenska)

 

 

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).