EC-Day – videa projektů

21. září se každoročně oslavuje evropská spolupráce: European Cooperation Day!

Za „normální“ situace bychom vás pozvali na společnou oslavu a představili vám projekty a osoby stojící za jejich realizací. Letos volíme kvůli pandemii jinou formu. Vyzvali jsme projektové partnery, aby natočili krátká videa o svých projektech, a jsme rádi, že vám budeme moci do konce roku každý týden představit dva až tři nové projekty v zábavných klipech.

 

Navštivte náš kanál YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCG3AV2mNPU8zfpuUM_O-K3Q 

nebo facebook: @InterregATCZ  

 

Více o EC-Day

Evropu charakterizují její odlišné kultury, které si musí navzájem porozumět, aby dosáhly svého maximálního potenciálu. Z tohoto důvodu Evropská unie podporuje různými způsoby spolupráci. Jedním z nich jsou programy spolupráce, pomocí nichž EU poskytla evropským regionům za posledních 7 let více než 10 miliard EUR na spolupráci při hledání řešení společných výzev, jako je ochrana životního prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, sociální začleňování, technologický pokrok, vzdělávání apod.

Jak to funguje v praxi? Prostřednictvím projektů, na jejichž realizaci se podílejí regiony z celé Evropy a sousedních zemí. Tyto projekty pomáhají zvýšit kulturní porozumění a snížit ekonomické rozdíly ve všech oblastech.

Evropský den spolupráce se tradičně slaví různými způsoby prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce ve více než 30 zemích.

https://ecday.eu/

Poslední novinky

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Video: Zelený pas
14.04.2022

EC-Day: Železná opona už Evropu neodděluje, ale spojuje! V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla prodloužena cyklostezka Stezka železné opony.

Video: HARDIS
04.04.2022

EC-Day: Wood is good! Dřevo je vyhledávaný, ale velmi složitý materiál. V důsledku klimatických změn bude v lesích Rakouska a České republiky v budoucnu více listnatého než jehličnatého dřeva. Dřevozpracující průmysl, který se dosud specializoval na měkké dřevo jehličnatých stromů, potřebuje informace o zpracování tvrdého dřeva listnatých stromů. Tyto informace jsou v rámci projektu zpracovávány a zpřístupňovány.