EC-Day – videa projektů

21. září se každoročně oslavuje evropská spolupráce: European Cooperation Day!

Za „normální“ situace bychom vás pozvali na společnou oslavu a představili vám projekty a osoby stojící za jejich realizací. Letos volíme kvůli pandemii jinou formu. Vyzvali jsme projektové partnery, aby natočili krátká videa o svých projektech, a jsme rádi, že vám budeme moci do konce roku každý týden představit dva až tři nové projekty v zábavných klipech.

 

Navštivte náš kanál YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCG3AV2mNPU8zfpuUM_O-K3Q 

nebo facebook: @InterregATCZ  

 

Více o EC-Day

Evropu charakterizují její odlišné kultury, které si musí navzájem porozumět, aby dosáhly svého maximálního potenciálu. Z tohoto důvodu Evropská unie podporuje různými způsoby spolupráci. Jedním z nich jsou programy spolupráce, pomocí nichž EU poskytla evropským regionům za posledních 7 let více než 10 miliard EUR na spolupráci při hledání řešení společných výzev, jako je ochrana životního prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, sociální začleňování, technologický pokrok, vzdělávání apod.

Jak to funguje v praxi? Prostřednictvím projektů, na jejichž realizaci se podílejí regiony z celé Evropy a sousedních zemí. Tyto projekty pomáhají zvýšit kulturní porozumění a snížit ekonomické rozdíly ve všech oblastech.

Evropský den spolupráce se tradičně slaví různými způsoby prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce ve více než 30 zemích.

https://ecday.eu/

Poslední novinky

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.