Evropský týden regionů

Výbor regionů společně s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro regionální politiku pořádá ve dnech 10. - 13. října 2022 každoroční Evropský týden regionů a měst.

Souvislosti:

- Evropský týden regionů a měst je největší každoroční akcí v Bruselu věnovanou regionální politice. Sdružuje regiony, města a organizace občanské společnosti z celé Evropy.
- Cílem je mimo jiné diskutovat o společných problémech, kterým čelí evropské regiony a města, a vyměňovat si nápady na možná řešení.
- Na loňské digitální vydání (druhé v řadě) se přihlásilo téměř 18 000 lidí. Během jednoho týdne bylo uspořádáno 300 akcí, do kterých se zapojilo více než 590 partnerů. Pro rok 2022 organizátoři plánují omezit počet akcí.

Nejdůležitější informace:
- Datum: 10. - 13. října 2022.
- V roce 2022 si připomínáme 20. výročí Evropského týdne regionů a měst (2003-2022).
- Zastřešujícím tématem letošního ročníku je "Budoucnost je tam, kde jsme". Akce EWRC se zaměří na následující čtyři hlavní témata:
o Zelený přechod
o soudržnost
o Digitální transformace
o Rozvoj/posílení postavení mládeže (rok 2022 je Evropským rokem mládeže).
- Účast na EWRC je opět možná jako partnera akce nebo v rámci regionálního partnerství:
o V kategorii "Partner" může společné zasedání uspořádat 2-6 právnických osob (včetně institucí EU, sdružení, regionálních a místních orgánů).
o V kategorii "Regionální partnerství" může společné setkání uspořádat pouze 4-8 regionů, měst, obcí nebo provincií z nejméně 3 zemí. Je nutná účast alespoň jednoho člena VR nebo politického zástupce.
- Formáty:
o Kvůli COVID-19 organizátoři plánují uspořádat akci v hybridním formátu: všechny akce budou organizovány digitálně, v závislosti na situaci bude možná omezená osobní účast (např. v regionálních kancelářích pro regionální partnerství).
o workshopy (90 min.), informační schůzky (60 min.), participativní laboratoře (90 min.), prezentace vystavovatelů (15 min.), posudky (15 min.), zasedání na vysoké úrovni (90 min.).
Letošní slavnostní program nabídne také omezený počet svědectví a seminářů na vysoké úrovni u příležitosti 20. výročí.

Jak se stát partnerem:
- Podrobné informace naleznete v Průvodci partnera akce.
- Požadavky / závazky partnera:
  o Veřejné a soukromé organizace/orgány musí být usazeny v členském státě EU nebo se účastnit programu EU;
  o Podání jednotné online žádosti nejpozději do 31. března 2022 :
Žádost by měla obsahovat podrobné informace o programu, koncepci, komunikační strategii a ukazatelích výkonnosti.
Pro vyplnění formuláře žádosti je nutné si nejprve vytvořit účet.
  o Do 30. září 2022 musí být na plánované zasedání přihlášeno nejméně 50 účastníků.

Termíny a data:
- Uzávěrka přihlášek: 31. března 2022 (výsledky: polovina května).
- Příští termín pro vybrané partnery: 31. května 2022
- Termín pro předložení popisu zasedání: 10. června 2022.
- Vedlejší události:
  o Termín pro podání žádosti: 31. května 2022
  o Uzávěrka přihlášek: 15. července 2022

Další informace:
- Partnerské webové stránky EWRC.
- Formulář žádosti

 

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).