Interreg Volunteer Youth

Umožněte stážistovi nahlédnout do vašeho projektu Interreg

Rok 2022 je Evropským rokem mládeže a Evropská komise a Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) se zavázaly podporovat mladé lidi v tom, aby se stali aktivními občany a hybateli pozitivních změn. Za tímto účelem bude pokračovat dobrovolnická iniciativa Interreg pro mládež, která umožňuje mladým lidem zapojit se do územní spolupráce.

Projekty Interreg mohou hostit dobrovolníka po dobu 2 až 6 měsíců, který bude informovat o výhodách územní spolupráce a získá podporu při realizaci projektů. Tým AEBR vás podpoří při náboru dobrovolníka a při administrativních krocích spojených s přidělením.

Pokyny pro hostitelské organizace a formuláře žádostí naleznete na těchto internetových stránkách: https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).