Interreg Volunteer Youth

Umožněte stážistovi nahlédnout do vašeho projektu Interreg

Rok 2022 je Evropským rokem mládeže a Evropská komise a Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) se zavázaly podporovat mladé lidi v tom, aby se stali aktivními občany a hybateli pozitivních změn. Za tímto účelem bude pokračovat dobrovolnická iniciativa Interreg pro mládež, která umožňuje mladým lidem zapojit se do územní spolupráce.

Projekty Interreg mohou hostit dobrovolníka po dobu 2 až 6 měsíců, který bude informovat o výhodách územní spolupráce a získá podporu při realizaci projektů. Tým AEBR vás podpoří při náboru dobrovolníka a při administrativních krocích s jeho stáží.


Pokyny pro hostitelské organizace a formuláře žádostí naleznete na těchto internetových stránkách: https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Poslední novinky

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.