Interreg Volunteer Youth

Umožněte stážistovi nahlédnout do vašeho projektu Interreg

Rok 2022 je Evropským rokem mládeže a Evropská komise a Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) se zavázaly podporovat mladé lidi v tom, aby se stali aktivními občany a hybateli pozitivních změn. Za tímto účelem bude pokračovat dobrovolnická iniciativa Interreg pro mládež, která umožňuje mladým lidem zapojit se do územní spolupráce.

Projekty Interreg mohou hostit dobrovolníka po dobu 2 až 6 měsíců, který bude informovat o výhodách územní spolupráce a získá podporu při realizaci projektů. Tým AEBR vás podpoří při náboru dobrovolníka a při administrativních krocích s jeho stáží.


Pokyny pro hostitelské organizace a formuláře žádostí naleznete na těchto internetových stránkách: https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021 – 2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno