Online přednáška INTERREG na univerzitní úrovni

Využijte iniciativy Evropské komise a zúčastněte se bezplatného cyklu přednášek o územní spolupráci 7.3.2022 – 24.4.2022.

DG REGIO v rámci společné iniciativy Evropské komise a konsorcia vedeného Štrasburskou univerzitou pořádá MOOC o územní spolupráci ve všech jejích rozměrech. MOOC je zkratka pro masivní otevřený online kurz. Zkrátka univerzitní kurz, který je zcela online a kterého se může zúčastnit kdokoli a kdekoli. Je to jeden z inovativních prostředků, které se dnes ve vysokoškolském vzdělávání používají k podpoře sdílení znalostí.

 

Tento konkrétní MOOC má dva obecné cíle:

- Zlepšit znalosti Evropanů o územní spolupráci v Evropě.

- Podporovat budování znalostí o souvislostech a dopadech územní spolupráce, zejména podporou širšího využívání směrů výzkumu zabývajících se územní spoluprací ve všech jejích rozměrech ze strany vysokoškolských a výzkumných institucí.

 

Cílové skupiny jsou velmi rozmanité a zahrnují:

- Akademická obec (např. studenti/výzkumníci).

- Realizátoři územní spolupráce (např. programové orgány, předkladatelé projektů, partneři).

- Jednotlivci a organizace žijící v příhraničních regionech, kteří chtějí podpořit rozvoj svého přeshraničního regionu.

- Jednotlivci a organizace zapojení do provádění makroregionálních strategií.

 

Kurz se uskuteční 7.3.2022 - 24.4.2022.

Další informace naleznete na adrese http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/ 

Poslední novinky

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.