Online přednáška INTERREG na univerzitní úrovni

Využijte iniciativy Evropské komise a zúčastněte se bezplatného cyklu přednášek o územní spolupráci 7.3.2022 – 24.4.2022.

DG REGIO v rámci společné iniciativy Evropské komise a konsorcia vedeného Štrasburskou univerzitou pořádá MOOC o územní spolupráci ve všech jejích rozměrech. MOOC je zkratka pro masivní otevřený online kurz. Zkrátka univerzitní kurz, který je zcela online a kterého se může zúčastnit kdokoli a kdekoli. Je to jeden z inovativních prostředků, které se dnes ve vysokoškolském vzdělávání používají k podpoře sdílení znalostí.

 

Tento konkrétní MOOC má dva obecné cíle:

- Zlepšit znalosti Evropanů o územní spolupráci v Evropě.

- Podporovat budování znalostí o souvislostech a dopadech územní spolupráce, zejména podporou širšího využívání směrů výzkumu zabývajících se územní spoluprací ve všech jejích rozměrech ze strany vysokoškolských a výzkumných institucí.

 

Cílové skupiny jsou velmi rozmanité a zahrnují:

- Akademická obec (např. studenti/výzkumníci).

- Realizátoři územní spolupráce (např. programové orgány, předkladatelé projektů, partneři).

- Jednotlivci a organizace žijící v příhraničních regionech, kteří chtějí podpořit rozvoj svého přeshraničního regionu.

- Jednotlivci a organizace zapojení do provádění makroregionálních strategií.

 

Kurz se uskuteční 7.3.2022 - 24.4.2022.

Další informace naleznete na adrese http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/ 

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).