Online přednáška INTERREG na univerzitní úrovni

Využijte iniciativy Evropské komise a zúčastněte se bezplatného cyklu přednášek o územní spolupráci 7.3.2022 – 24.4.2022.

DG REGIO v rámci společné iniciativy Evropské komise a konsorcia vedeného Štrasburskou univerzitou pořádá MOOC o územní spolupráci ve všech jejích rozměrech. MOOC je zkratka pro masivní otevřený online kurz. Zkrátka univerzitní kurz, který je zcela online a kterého se může zúčastnit kdokoli a kdekoli. Je to jeden z inovativních prostředků, které se dnes ve vysokoškolském vzdělávání používají k podpoře sdílení znalostí.

 

Tento konkrétní MOOC má dva obecné cíle:

- Zlepšit znalosti Evropanů o územní spolupráci v Evropě.

- Podporovat budování znalostí o souvislostech a dopadech územní spolupráce, zejména podporou širšího využívání směrů výzkumu zabývajících se územní spoluprací ve všech jejích rozměrech ze strany vysokoškolských a výzkumných institucí.

 

Cílové skupiny jsou velmi rozmanité a zahrnují:

- Akademická obec (např. studenti/výzkumníci).

- Realizátoři územní spolupráce (např. programové orgány, předkladatelé projektů, partneři).

- Jednotlivci a organizace žijící v příhraničních regionech, kteří chtějí podpořit rozvoj svého přeshraničního regionu.

- Jednotlivci a organizace zapojení do provádění makroregionálních strategií.

 

Kurz se uskuteční 7.3.2022 - 24.4.2022.

Další informace naleznete na adrese http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/ 

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno