Podpořte rekonstrukci budovy staré školy v Louckém klášteře v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2021!

Ve dnech 14.–31. března 2022 se můžete zapojit do soutěže o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji a pomoci získat cenu veřejnosti pro rekonstruovanou budovu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě. Hlasovat je možné formou sms zprávy ve tvaru PAMATKA 22 odeslanou na telefonní číslo 736 301 599. Bližší informace o soutěži najdete na https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.asp.

Budova staré školy ve Znojmě byla rekonstruována v rámci projektu ATCZ171 Centrum obnovy společného kulturního dědictví / Zentrum für Erneuerung des gemeinsamen Kulturerbes. Cílem projektu bylo vytvoření Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví.

Po rekonstrukci bude budova sloužit jako společenské a vzdělávací centrum, bude zde umístěna expozice o stavebním vývoji Louckého kláštera, lapidárium, dílny se zázemím pro školení a kurzy řemesel. V prvním patře objektu vznikne nové informační centrum. Součástí rekonstruované budovy je také víceúčelový sál, který bude sloužit pro pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno