Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období. 

Potencionální žadatelé byli seznámeni s obecnými pravidly Programu, včetně výše finanční alokace. Důraz byl kladen na tvorbu rozpočtu s ohledem na způsobilé výdaje a nové formy vyúčtování. Účastníkům semináře byl prezentován nový monitorovací systém Jems.

Prezentace Regionálních subjektů                               Prezentace Společného sekretariátu

Termíny pro podávání projektových žádostí naleznete zde

Ve 2. polovině května pro Vás připravujeme online webináře, kde se budeme podrobně věnovat monitorovacímu systému Jems a zjednodušenému vykazování nákladů (zejména osobním nákladům). O termínu Vás budeme informovat na našich webových stránkách. 

 

Všem zájemcům o náš program děkujeme za účast a těšíme se na kvalitní projekty! 

 

 

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.