Úspěch v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2021

Národní cena ČR pro Vysočina Education - partnera v projektu C4PE

Koncem listopadu 2021 byly vyhlášeny výsledky prestižní soutěže s názvem Národní cena kariérového poradenství 2021, jejímž cílem je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce v České republice i v Evropě v jejich práci. Odborná porota ocenila hlavní cenou i jednoho z partnerů projektu C4PE (Concepts for Professional Education in Border Regions) a to partnera Vysočina Education za systémový rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina.

Univerzální přenositelný rámec pro kariérové poradenství a kariérové vzdělávání pro základní školy, který byl pilotně otestován a integrován do školního vzdělávání na 5 základních školách v Kraji Vysočina, byl vytvořen v rámci projektu C4PE mj. ve spolupráci s partnery z Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Na každé pilotní škole spolupracovali na vytváření rámce dva proškolení koordinátoři KP, kteří se na konci projektu stali mentory pro další školy ve svém okolí a jejich školy tak dále fungují jako inovativní centra.

Gratulujeme k získání tohoto významného ocenění!

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).