Úspěch v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2021

Národní cena ČR pro Vysočina Education - partnera v projektu C4PE

Koncem listopadu 2021 byly vyhlášeny výsledky prestižní soutěže s názvem Národní cena kariérového poradenství 2021, jejímž cílem je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce v České republice i v Evropě v jejich práci. Odborná porota ocenila hlavní cenou i jednoho z partnerů projektu C4PE (Concepts for Professional Education in Border Regions) a to partnera Vysočina Education za systémový rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina.

Univerzální přenositelný rámec pro kariérové poradenství a kariérové vzdělávání pro základní školy, který byl pilotně otestován a integrován do školního vzdělávání na 5 základních školách v Kraji Vysočina, byl vytvořen v rámci projektu C4PE mj. ve spolupráci s partnery z Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Na každé pilotní škole spolupracovali na vytváření rámce dva proškolení koordinátoři KP, kteří se na konci projektu stali mentory pro další školy ve svém okolí a jejich školy tak dále fungují jako inovativní centra.

Gratulujeme k získání tohoto významného ocenění!

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno