Úspěch v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2021

Národní cena ČR pro Vysočina Education - partnera v projektu C4PE

Koncem listopadu 2021 byly vyhlášeny výsledky prestižní soutěže s názvem Národní cena kariérového poradenství 2021, jejímž cílem je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce v České republice i v Evropě v jejich práci. Odborná porota ocenila hlavní cenou i jednoho z partnerů projektu C4PE (Concepts for Professional Education in Border Regions) a to partnera Vysočina Education za systémový rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina.

Univerzální přenositelný rámec pro kariérové poradenství a kariérové vzdělávání pro základní školy, který byl pilotně otestován a integrován do školního vzdělávání na 5 základních školách v Kraji Vysočina, byl vytvořen v rámci projektu C4PE mj. ve spolupráci s partnery z Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Na každé pilotní škole spolupracovali na vytváření rámce dva proškolení koordinátoři KP, kteří se na konci projektu stali mentory pro další školy ve svém okolí a jejich školy tak dále fungují jako inovativní centra.

Gratulujeme k získání tohoto významného ocenění!

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.