Ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027

Dne 12. září 2022 se uskutečnil v dolnorakouském St. Pöltnu ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027.

Řídící orgán přivítal členy Monitorovacího výboru a představil jednotlivé priority programu včetně novinek, které nové programové období přináší.

Řídící orgán prezentoval předpoklad termínů pro předkládání a schválení nových projektů:

  • Podávání projektů je plánováno na začátku roku 2023
  • Schválení prvních projektů se předpokládá v 1. polovině roku 2023.

Veškeré informace budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.

 

Následně se uskutečnil 15. monitorovací výbor programu Interreg Rakousko Česká republika 2014-2020. Řídící orgán informoval členy Monitorovacího výboru o aktuálním stavu provádění programu a představil Komunikační plán na rok 2022.

Poslední novinky

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!