VIDEO: ADAPT Region

Společně proti změně klimatu!

Dopady klimatických změn, které jsou čím dál citelnější i v Evropě, staví společnost v Rakousku i v České republice před stejné nové výzvy. Aby bylo možné jim čelit a zodpovědně jednat, je žádoucí se cíleně a společně zabývat následky klimatických změn a adaptací na ně. Cílem projektu a realizace společných aktivit je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené. V praxi se jedná o opatření, která vedou ke snížení spotřeb energie a vody při provozu veřejných investic a zmírnění dopadů klimatických změn na obyvatelstvo v programovém regionu.
Projektový tým proškolí 21 obcí v České republice a v Rakousku. Putovní výstava a práce se školami přispějí ke zvyšování povědomí v obcích a vzdělávacích zařízeních.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

VIDEO: SYMBIO
06.12.2021

EC-Day: Cílem projektu SYM: BIO je vhodnou výsadbou zvýšit biodiverzitu a přizpůsobit se suchu.

VIDEO: Portz ostrov
30.11.2021

Památkově chráněný most na ostrov Portz u Mikulova, který vede k loveckému zámečku postavenému v 17. století, opět září ve své bývalé kráse!