VIDEO: ADAPT Region

Společně proti změně klimatu!

Dopady klimatických změn, které jsou čím dál citelnější i v Evropě, staví společnost v Rakousku i v České republice před stejné nové výzvy. Aby bylo možné jim čelit a zodpovědně jednat, je žádoucí se cíleně a společně zabývat následky klimatických změn a adaptací na ně. Cílem projektu a realizace společných aktivit je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené. V praxi se jedná o opatření, která vedou ke snížení spotřeb energie a vody při provozu veřejných investic a zmírnění dopadů klimatických změn na obyvatelstvo v programovém regionu.
Projektový tým proškolí 21 obcí v České republice a v Rakousku. Putovní výstava a práce se školami přispějí ke zvyšování povědomí v obcích a vzdělávacích zařízeních.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Video: Zelený pas
14.04.2022

EC-Day: Železná opona už Evropu neodděluje, ale spojuje! V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla prodloužena cyklostezka Stezka železné opony.

Video: HARDIS
04.04.2022

EC-Day: Wood is good! Dřevo je vyhledávaný, ale velmi složitý materiál. V důsledku klimatických změn bude v lesích Rakouska a České republiky v budoucnu více listnatého než jehličnatého dřeva. Dřevozpracující průmysl, který se dosud specializoval na měkké dřevo jehličnatých stromů, potřebuje informace o zpracování tvrdého dřeva listnatých stromů. Tyto informace jsou v rámci projektu zpracovávány a zpřístupňovány.