VIDEO: ADAPT Region

Společně proti změně klimatu!

Dopady klimatických změn, které jsou čím dál citelnější i v Evropě, staví společnost v Rakousku i v České republice před stejné nové výzvy. Aby bylo možné jim čelit a zodpovědně jednat, je žádoucí se cíleně a společně zabývat následky klimatických změn a adaptací na ně. Cílem projektu a realizace společných aktivit je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené. V praxi se jedná o opatření, která vedou ke snížení spotřeb energie a vody při provozu veřejných investic a zmírnění dopadů klimatických změn na obyvatelstvo v programovém regionu.
Projektový tým proškolí 21 obcí v České republice a v Rakousku. Putovní výstava a práce se školami přispějí ke zvyšování povědomí v obcích a vzdělávacích zařízeních.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.