VIDEO: Com3d-XCT

EC-Day: Nová možnost nedestruktivního vědeckého testování materiálu

Plasty, materiály pro kostní náhrady a přírodní stavební materiály musí být podrobeny materiálovým zkouškám. Materiály jsou stále složitější a požadavky na zkoušky se zvyšují. Při zkoušce by navíc nemělo dojít k poškození materiálu. To je možné pomocí mikropočítačové tomografie (XCT) a rentgenových zobrazovacích systémů. Projektový tým Com3d-XCT vytváří síť, aby výzkumníci v příhraniční oblasti měli přístup k výzkumné infrastruktuře sousední země a mohli ji využívat pro svou práci.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/i9hujCu3KbQ

 

Poděkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.