VIDEO: Com3d-XCT

EC-Day: Nová možnost nedestruktivního vědeckého testování materiálu

Plasty, materiály pro kostní náhrady a přírodní stavební materiály musí být podrobeny materiálovým zkouškám. Materiály jsou stále složitější a požadavky na zkoušky se zvyšují. Při zkoušce by navíc nemělo dojít k poškození materiálu. To je možné pomocí mikropočítačové tomografie (XCT) a rentgenových zobrazovacích systémů. Projektový tým Com3d-XCT vytváří síť, aby výzkumníci v příhraniční oblasti měli přístup k výzkumné infrastruktuře sousední země a mohli ji využívat pro svou práci.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/i9hujCu3KbQ

 

Poděkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Video: Zelený pas
14.04.2022

EC-Day: Železná opona už Evropu neodděluje, ale spojuje! V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla prodloužena cyklostezka Stezka železné opony.

Video: HARDIS
04.04.2022

EC-Day: Wood is good! Dřevo je vyhledávaný, ale velmi složitý materiál. V důsledku klimatických změn bude v lesích Rakouska a České republiky v budoucnu více listnatého než jehličnatého dřeva. Dřevozpracující průmysl, který se dosud specializoval na měkké dřevo jehličnatých stromů, potřebuje informace o zpracování tvrdého dřeva listnatých stromů. Tyto informace jsou v rámci projektu zpracovávány a zpřístupňovány.