Video: Fond malých projektů

Společné zahájení přeshraničních aktivit. To je základní myšlenka fondu malých projektů, který zakotvuje evropskou myšlenku na regionální úrovni. Sousedské vztahy se navazují při sportovních a kulturních akcích.

V rámci Fondu malých projektů lze realizovat projekty v hodnotě 3-20 tisíc eur na projektového partnera. Tyto mezilidské projekty jsou realizovány v oblasti kultury, sportu, zvyků a tradic a přispívají k tomu, aby lidé prostřednictvím společných aktivit oživili regiony a budovali sousedské vztahy. Podporována je zejména spolupráce mezi institucemi, organizacemi a veřejnou správou, podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi obyvatelstvem a institucemi. Cílem FMP je odstranit dosud existující hranice v myšlení lidí a ukotvit evropskou myšlenku na regionální úrovni zlepšením vztahů mezi organizacemi, institucemi a obyvatelstvem v programové oblasti.

 

Podívejte se na video zde.

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Video: Zelený pas
14.04.2022

EC-Day: Železná opona už Evropu neodděluje, ale spojuje! V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla prodloužena cyklostezka Stezka železné opony.

Video: HARDIS
04.04.2022

EC-Day: Wood is good! Dřevo je vyhledávaný, ale velmi složitý materiál. V důsledku klimatických změn bude v lesích Rakouska a České republiky v budoucnu více listnatého než jehličnatého dřeva. Dřevozpracující průmysl, který se dosud specializoval na měkké dřevo jehličnatých stromů, potřebuje informace o zpracování tvrdého dřeva listnatých stromů. Tyto informace jsou v rámci projektu zpracovávány a zpřístupňovány.