Video: Fond malých projektů

Společné zahájení přeshraničních aktivit. To je základní myšlenka fondu malých projektů, který zakotvuje evropskou myšlenku na regionální úrovni. Sousedské vztahy se navazují při sportovních a kulturních akcích.

V rámci Fondu malých projektů lze realizovat projekty v hodnotě 3-20 tisíc eur na projektového partnera. Tyto mezilidské projekty jsou realizovány v oblasti kultury, sportu, zvyků a tradic a přispívají k tomu, aby lidé prostřednictvím společných aktivit oživili regiony a budovali sousedské vztahy. Podporována je zejména spolupráce mezi institucemi, organizacemi a veřejnou správou, podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi obyvatelstvem a institucemi. Cílem FMP je odstranit dosud existující hranice v myšlení lidí a ukotvit evropskou myšlenku na regionální úrovni zlepšením vztahů mezi organizacemi, institucemi a obyvatelstvem v programové oblasti.

 

Podívejte se na video zde.

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období. 

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.