Video: Fond malých projektů

Společné zahájení přeshraničních aktivit. To je základní myšlenka fondu malých projektů, který zakotvuje evropskou myšlenku na regionální úrovni. Sousedské vztahy se navazují při sportovních a kulturních akcích.

V rámci Fondu malých projektů lze realizovat projekty v hodnotě 3-20 tisíc eur na projektového partnera. Tyto mezilidské projekty jsou realizovány v oblasti kultury, sportu, zvyků a tradic a přispívají k tomu, aby lidé prostřednictvím společných aktivit oživili regiony a budovali sousedské vztahy. Podporována je zejména spolupráce mezi institucemi, organizacemi a veřejnou správou, podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi obyvatelstvem a institucemi. Cílem FMP je odstranit dosud existující hranice v myšlení lidí a ukotvit evropskou myšlenku na regionální úrovni zlepšením vztahů mezi organizacemi, institucemi a obyvatelstvem v programové oblasti.

 

Podívejte se na video zde.

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!