VIDEO: HTPO

Voda z hlubokých horninových vrstev dokáže hodně! Její teplo lze využít k vytápění a vysoký obsah minerálů je prospěšný pro vaše zdraví. Projektový tým pracuje na koncepci přeshraničního využití ložisek termální vody v okolí Laa/Pasohlávky tak, aby bylo možné tento zdroj udržitelně využívat.

Projekt HTPO se zabývá problematikou původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů. Termální vody, které se již používají pro balneologické účely a které se vyskytují v hloubkách více než 1000 metrů pod povrchem země, mají významný potenciál pro turistiku či energetické využití v budoucnu a mohou taktéž přispět k ekologizaci regionu. Je to však i citlivý zdroj, který může být poškozen nekoordinovaným nadužíváním, a nebo, pokud je používán nesprávně, může mít negativní technické či environmentální důsledky. Tyto pravděpodobně přeshraniční zdroje termální vody v regionu proto potřebují společné koncepce řízení, aby bylo zajištěno jejich účinné a udržitelné využívání a zachovaly se zdroje i pro budoucí generace.

Cílem projektu HTPO je tedy popsat tento výskyt termálních vod v souhrnném geovědním modelu a zhodnotit možné potenciální využití resp. event. konflikty užití. Na základě co nejlepšího poznání výskytu termálních vod v regionu by měly být v součinnosti s rozhodovacími orgány a regionálními zainteresovanými subjekty vyvinuty strategie a konkrétní opatření či nástroje pro budoucí společné řízení těchto zdrojů. To zahrnuje také harmonizaci správních postupů, návrhy na vytvoření společného právního rámce a institucionálních mechanismů. 

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovímu týmu za skvělé video!

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.