VIDEO: Image Headstart

Optimalizace procesů snímání a zpracování obrazu!

Členové konsorcia společně vytvoří a vyvinou technickou základnu pro technologie zpracování obrazu v hardwaru i v matematických procesech a softwaru.

Konkrétně se jedná o:
1) Plošné detektory elektromagnetického záření a zpracování dat z nich
2) Optomechanická zařízení s mikro- a nanopolohováním a jejich řízení
Spojením těchto technických řešení se dá vytvořit celé spektrum přístrojů a řešení požadovaných trhem.

Znalosti partnerů konsorcia se doplňují a společným výzkumem vzniká nová, jedinečná a celosvětově konkurenceschopná kvalita uplatnitelná v praxi.

Výsledky tohoto výzkumu budou dostupné všem zájemcům, jsou obecné a použitelné kdekoliv na světě.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme tým projektu!

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.