VIDEO: Image Headstart

Optimalizace procesů snímání a zpracování obrazu!

Členové konsorcia společně vytvoří a vyvinou technickou základnu pro technologie zpracování obrazu v hardwaru i v matematických procesech a softwaru.

Konkrétně se jedná o:
1) Plošné detektory elektromagnetického záření a zpracování dat z nich
2) Optomechanická zařízení s mikro- a nanopolohováním a jejich řízení
Spojením těchto technických řešení se dá vytvořit celé spektrum přístrojů a řešení požadovaných trhem.

Znalosti partnerů konsorcia se doplňují a společným výzkumem vzniká nová, jedinečná a celosvětově konkurenceschopná kvalita uplatnitelná v praxi.

Výsledky tohoto výzkumu budou dostupné všem zájemcům, jsou obecné a použitelné kdekoliv na světě.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme tým projektu!

Poslední novinky

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Video: Zelený pas
14.04.2022

EC-Day: Železná opona už Evropu neodděluje, ale spojuje! V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla prodloužena cyklostezka Stezka železné opony.

Video: HARDIS
04.04.2022

EC-Day: Wood is good! Dřevo je vyhledávaný, ale velmi složitý materiál. V důsledku klimatických změn bude v lesích Rakouska a České republiky v budoucnu více listnatého než jehličnatého dřeva. Dřevozpracující průmysl, který se dosud specializoval na měkké dřevo jehličnatých stromů, potřebuje informace o zpracování tvrdého dřeva listnatých stromů. Tyto informace jsou v rámci projektu zpracovávány a zpřístupňovány.