VIDEO: Magnet

Zůstávám ve své obci!

V projektu Magnet byla implementována řada různých opatření proti migraci z obcí v příhraničním regionu.

Cílem projektu Magnet bylo oživení obcí na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. K dosažení tohoto cíle byly realizovány různé akce a opatření.

Byl nabídnut vzdělávací modul mimo jiné s následujícími tématy: rozvoj potenciálu, budování týmu, zvládání konfliktů, ale také udržitelnost, projektové řízení a implementace projektu.

Byla vysazena přeshraniční alej a vytvořena digitální mapa, na které jsou k dispozici všechny akce a události v regionu: https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe. Po intenzivních konzultacích na konferencích navíc projektový tým sestavil katalog opatření pro návrat do práce po rodičovské dovolené.

To vše by mělo sloužit k boji proti migraci obyvatel z obcí v příhraničním regionu a ke zvýšení kvality života a pocitu přináležitosti k dané obci u občanů.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/55eyNplxeSE

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021 – 2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno