VIDEO: Magnet

Zůstávám ve své obci!

V projektu Magnet byla implementována řada různých opatření proti migraci z obcí v příhraničním regionu.

Cílem projektu Magnet bylo oživení obcí na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. K dosažení tohoto cíle byly realizovány různé akce a opatření.

Byl nabídnut vzdělávací modul mimo jiné s následujícími tématy: rozvoj potenciálu, budování týmu, zvládání konfliktů, ale také udržitelnost, projektové řízení a implementace projektu.

Byla vysazena přeshraniční alej a vytvořena digitální mapa, na které jsou k dispozici všechny akce a události v regionu: https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe. Po intenzivních konzultacích na konferencích navíc projektový tým sestavil katalog opatření pro návrat do práce po rodičovské dovolené.

To vše by mělo sloužit k boji proti migraci obyvatel z obcí v příhraničním regionu a ke zvýšení kvality života a pocitu přináležitosti k dané obci u občanů.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/55eyNplxeSE

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Staňte se součástí naší databáze expertů!
11.07.2022

Program Interreg Rakousko-Česko 2021-2027 hledá za účelem zajištění hodnocení kvality projektů spolupracovníky, kteří disponují odbornými znalostmi v souladu s programovými prioritami. Více informací neleznete zde

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!