VIDEO: Magnet

Zůstávám ve své obci!

V projektu Magnet byla implementována řada různých opatření proti migraci z obcí v příhraničním regionu.

Cílem projektu Magnet bylo oživení obcí na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. K dosažení tohoto cíle byly realizovány různé akce a opatření.

Byl nabídnut vzdělávací modul mimo jiné s následujícími tématy: rozvoj potenciálu, budování týmu, zvládání konfliktů, ale také udržitelnost, projektové řízení a implementace projektu.

Byla vysazena přeshraniční alej a vytvořena digitální mapa, na které jsou k dispozici všechny akce a události v regionu: https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe. Po intenzivních konzultacích na konferencích navíc projektový tým sestavil katalog opatření pro návrat do práce po rodičovské dovolené.

To vše by mělo sloužit k boji proti migraci obyvatel z obcí v příhraničním regionu a ke zvýšení kvality života a pocitu přináležitosti k dané obci u občanů.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/55eyNplxeSE

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.