VIDEO: natCZworks

EC-Day: Bezhraniční spolupráce v regionu národního parku Podyjí-Thayatal 

Projekt je zaměřený na posílení spolupráce institucí, správ a vzdělávacích zařízení v oblasti národních parků Podyjí-Thayatal. Významně zlepší dlouhodobou přeshraniční spolupráci v regionu podporou tří úrovní přeshraniční kooperace.
Na regionální úrovni poskytne vytvoření přeshraniční kooperační sítě platformu pro vzájemné propojení regionálních aktérů přeshraniční spolupráce. Oba projektoví partneři k tomu zorganizují setkání, workshopy a exkurzi pro regionální instituce, jako jsou obce, města a další organizace, s cílem podpořit přeshraniční komunikaci a kooperaci. V rámci kooperační sítě se bude realizovana o studii proveditelnosti k založení ESÚS v regionu národního parku. Síť tak významně přispívá k prohlubování spolupráce a vytváření nových přeshraničních partnerství.
V oblasti environmentálního vzdělávání se budou realizovat aktivity na podporu přeshraničních vzdělávacích opatření jako společné vyučovací dny a dvojjazyčné vzdělávací programy, při nichž se národní parky Thayatal a Podyjí stanou místem setkávání základních a středních škol z obou zemí. Vytvoří se tím příležitosti k upevnění nebo navázání partnerství mezi školami.
V oblasti ochrany přírody je důležitým cílem posílení přeshraniční spolupráce správ národních parků Thayatal a Podyjí ke zlepšení ochrany přírody a krajiny v regionu. Za tímto účelem bude spolupráce obou národních parků podporována nejprve odstraňováním jazykových bariér, organizováním společných aktivit, posilováním společných veřejných výstupů i výměnou odborných informací a dalším vzděláváním pracovníků. Výměnné stáže a společné odborné vzdělávání v různých oblastech zprostředkují zkušenosti z ochrany přírody a budou dále posilovány komunikací v kooperační síti.
Intenzita spolupráce partnerských institucí závisí na schopnosti vzájemně si porozumět, a to jak jazykově, tak i způsobem myšlení. Předkládaný projekt se proto soustředí na prohloubení spolupráce propojováním jednotlivých aktérů z obou zemí v regionu a zaměřuje se především na vytvoření fungujících přeshraničních týmů z pracovníků v regionu a jejich dlouhodobé ukotvení ve strategických dokumentech. Díky vytváření sítí a podpoře spolupráce na všech těchto úrovních bude z opatření tohoto projektu těžit celý region a dojde k dalšímu sbližování aktérů a především lidí z obou zemí.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).