VIDEO: Profesní flexibilita

Školáci si vyzkoušejí zakládání start-upů

V projektu Profesionální flexibilita jsou studenti škol s obchodním zaměřením připravováni na požadavky trhu práce v příhraniční oblasti. Mladí lidé budou proškoleni v obchodních a jazykových dovednostech, ve svých komunikačních a sociálních dovednostech a získají kulturní povědomí o sousední zemi. Praktickou částí vzdělávacího modulu je simulované založení cvičného start-upu, při kterém jsou studenti podporováni jak svými učiteli, tak odborníky z podnikatelské sféry.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/Q17piEqSkuQ 

 

Děkujeme celém projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno