VIDEO: Profesní flexibilita

Školáci si vyzkoušejí zakládání start-upů

V projektu Profesionální flexibilita jsou studenti škol s obchodním zaměřením připravováni na požadavky trhu práce v příhraniční oblasti. Mladí lidé budou proškoleni v obchodních a jazykových dovednostech, ve svých komunikačních a sociálních dovednostech a získají kulturní povědomí o sousední zemi. Praktickou částí vzdělávacího modulu je simulované založení cvičného start-upu, při kterém jsou studenti podporováni jak svými učiteli, tak odborníky z podnikatelské sféry.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/Q17piEqSkuQ 

 

Děkujeme celém projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.