VIDEO: REGGEN

EC-Day: Přeshraniční výzkumná skupina pro vzácná genetická onemocnění.

Od publikování první verze sekvence lidského genomu uplynulo téměř 20 let. Stále jsme však ještě daleko od pochopení vztahů mezi sekvencí DNA genů a jejich správnou funkcí. Vzhledem ke klinické heterogenitě pacientů, složité genetické architektuře a různé frekvenci výskytu lidských onemocnění, je obvykle velmi obtížné přiřadit jednotlivé genové mutace klinickému fenotypu. Odpovědi na tyto složité otázky vyžadují komplexní a koordinované úsilí výzkumných center. Hlavním cílem navrhovaného projektu je zřízení Regionálního genetického centra (REGGEN) s využitím synergií dvou zkušených laboratoří z Biologického centra BC CAS v Českých Budějovicích a z Univerzity Jana Keplera (JKU) v Linci.  REGGEN se zaměří především na výzkum vzácných genetických onemocnění. Toto nově vytvořené výzkumné centrum bude kombinovat odborné znalosti obou laboratoří, laboratoře se budou vzájemně doplňovat a získávat nejmodernější vybavení a technologie prostřednictvím účinné koordinace know-how a financování výzkumu, což přispěje ke studiu vzácných a často neznámých onemocnění.

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme týmu výzkumníků za video!

Poslední novinky

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.