Video: Rybník Olšina

Naučná stezka Olšina dlouhá 7 kilometrů provede návštěvníky po souši, mokřady i nad vodou okolo stejnojmenného rybníka. Tato oblast byla po dlouhou dobu součástí Boletického vojenského újezdu. Cestou se návštěvník může těšit na vyhlídková místa, plovoucí molo, most připomínající bobří hráz, ptačí budku v lidské velikosti a mnoho dalších zajímavostí.

V pohraniční oblasti, která byla dlouhou dobu uzavřená a nepřístupná veřejnosti, se podařilo zachovat významné prvky přírodního a kulturního dědictví. Tato evropsky chráněná území (např. evropsky významné lokality Boletice, Šumava, Šumavské a Mlýnské údolí) začínají být v současné době zároveň stále více navštěvovanými oblastmi. Velká část veřejnosti si neuvědomuje, že se jedná o chráněná území, a nechová se podle toho. Z tohoto důvodu se partneři projektu rozhodli společně představit tyto oblasti, které jsou bohaté na přírodní a kulturní prvky, návštěvníkům za hranicemi tím, že je budou informovat o méně známých částech přírodního dědictví v příhraniční oblasti a zpřístupní je, konkrétně v okolí nové národní přírodní památky Olšina. Za tímto účelem budou v rámci projektu realizována vzájemně provázaná investiční opatření. Bude vybudována naučná stezka kolem rybníka Olšina a návštěvnické centrum Olšina pro přeshraniční aktivity.

 

Podívejte se zde na projektové video!

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno