VIDEO Schwarzenberský kanál

EC-Day: Schwarzenberský kanál byl vybudován v 18. století za účelem snadné dopravy dřeva. Kanál spojuje Vltavu s Dunajem. V 19. století tudy plavilo do Vídně 8 milionů kubíků dřeva. Tým projektu Schwarzenberský kanál rekonstruoval část historického kanálu.

Tento projekt si klade za cíl zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a  přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva.
Cílem předkládaného projektu je realizovat opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství, Investiční opatření slouží k udržitelnému rozvoji, ke zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví. Ke zvýšení ochrany a lepšímu rozvoji přírodního a kulturního dědictví regionu by mělo přispět také zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví, jehož některé části byly dosud nepřístupné.
Mezi hlavní výstupy projektu lze počítat zhodnocení části kulturní památky mezinárodního významu Schwarzenberského plavebního kanálu a zlepšení jeho dostupnosti pro veřejnost. Dále se jedná o zpřístupnění a zhodnocení rašeliniště Bavorská niva v podobě naučné stezky s bezbariérovým přístupem, aby bylo možné návštěvníkům přiblížit životní prostor rašeliniště a potřebu ochrany životního prostředí. Navíc je nutná hydrologická sanace rašeliniště.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za skvělé video!

Poslední novinky

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.