VIDEO Schwarzenberský kanál

EC-Day: Schwarzenberský kanál byl vybudován v 18. století za účelem snadné dopravy dřeva. Kanál spojuje Vltavu s Dunajem. V 19. století tudy plavilo do Vídně 8 milionů kubíků dřeva. Tým projektu Schwarzenberský kanál rekonstruoval část historického kanálu.

Tento projekt si klade za cíl zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a  přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva.
Cílem předkládaného projektu je realizovat opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství, Investiční opatření slouží k udržitelnému rozvoji, ke zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví. Ke zvýšení ochrany a lepšímu rozvoji přírodního a kulturního dědictví regionu by mělo přispět také zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví, jehož některé části byly dosud nepřístupné.
Mezi hlavní výstupy projektu lze počítat zhodnocení části kulturní památky mezinárodního významu Schwarzenberského plavebního kanálu a zlepšení jeho dostupnosti pro veřejnost. Dále se jedná o zpřístupnění a zhodnocení rašeliniště Bavorská niva v podobě naučné stezky s bezbariérovým přístupem, aby bylo možné návštěvníkům přiblížit životní prostor rašeliniště a potřebu ochrany životního prostředí. Navíc je nutná hydrologická sanace rašeliniště.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za skvělé video!

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno