VIDEO Schwarzenberský kanál

EC-Day: Schwarzenberský kanál byl vybudován v 18. století za účelem snadné dopravy dřeva. Kanál spojuje Vltavu s Dunajem. V 19. století tudy plavilo do Vídně 8 milionů kubíků dřeva. Tým projektu Schwarzenberský kanál rekonstruoval část historického kanálu.

Tento projekt si klade za cíl zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a  přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva.
Cílem předkládaného projektu je realizovat opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství, Investiční opatření slouží k udržitelnému rozvoji, ke zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví. Ke zvýšení ochrany a lepšímu rozvoji přírodního a kulturního dědictví regionu by mělo přispět také zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví, jehož některé části byly dosud nepřístupné.
Mezi hlavní výstupy projektu lze počítat zhodnocení části kulturní památky mezinárodního významu Schwarzenberského plavebního kanálu a zlepšení jeho dostupnosti pro veřejnost. Dále se jedná o zpřístupnění a zhodnocení rašeliniště Bavorská niva v podobě naučné stezky s bezbariérovým přístupem, aby bylo možné návštěvníkům přiblížit životní prostor rašeliniště a potřebu ochrany životního prostředí. Navíc je nutná hydrologická sanace rašeliniště.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za skvělé video!

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).